Aš tikrai myliu Lietuvą

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

PATRIOTINĖS DAINOS KONKURSO „AŠ TIKRAI MYLIU LIETUVĄ“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje 2016 m. kovo 9 d. organizuojamas patriotinės dainos konkursas Kovo 11-os dienai paminėti.

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo, apdovanojimo tvarką.

3. Autoriai, dalyvaujantys konkurse, toliau nuostatuose vadinami Dalyviais.

4. Kūriniai, toliau – Dainos.

II. KONKURSO DALYVIAI

1. Konkurso dalyviai – 1, 2, 3, 4 gimnazijos klasės.

Dalyviai skirstomi į dvi grupes:

I grupė – 1-2 gimnazijos klasės.

II grupė – 3-4 gimnazijos klasės.

2. Konkurso dalyvių, atliekančių dainą, skaičius nėra ribojamas (tai gali būti muzikinės grupės, ansambliai, chorai).

III. REIKALAVIMAI DAINOMS

1. Dainos tekstas turi būti atliekamas lietuvių kalba.

2. Dainos tekste turi nuskambėti nors vienas iš žodžių Lietuva, Tėvynė, Laisvė ir t. t.

3. Dainos trukmė – ne ilgesnė kaip 6 minutės.

4. Viena klasė (ar dalyviai) gali atlikti ne daugiau kaip vieną dainą.

5. Dainos gali būti atliekamos įvairiais stiliais ir žanrais.

6. Konkurso metu daina turi būti atliekama gyvai arba su fonograma be pagrindinio vokalo.

7. Kūrinio fonograma turi būti pateikiama USB atmintuke.  

8. Dalyviai, kurių daina neatitinka reikalavimų, konkurse nedalyvauja.

IV. VERTINIMO KOMISIJA, DAINŲ VERTINIMO KRITERIJAI

1. Vertinimo komisiją sudaro: 1. Vilniaus Karoliniškių gimnazijos administracijos atstovas, 2. Vilniaus Karoliniškių gimnazijos gimnazistų tarybos atstovai, 2 gimnazijos mokytojai.

2. Vertinant dainą bus atsižvelgiama į pasirinktos dainos atlikimo originalumą, dainos teksto atitikimą patriotinės dainos temą, aprangos ir dainos turinio sąsajas, sceninį įvaizdį, artistiškumą.

3. Vertinimas trijų balų sistemoje, kurioje „3“ atitinka aukščiausią įvertinimą, „1“ – žemiausią.

4. Laimėtojais skelbiami daugiausiai balų surinkę atlikėjai.

5. Konkurso nugalėtojai kovo 10 dieną bus pakviesti dalyvauti gimnazijos koncerte Kovo 11-ajai paminėti ir apdovanoti konkurso organizatorių įsteigtais prizais, diplomais.

6. Iš visų dalyvių bus išrinkta po vieną I, II bei III vietos nugalėtoją savo dalyvių grupėje.

7. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.

V. KONKURSO SĄLYGOS

1. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Karoliniškių gimnazijos interneto svetainėje.

2. Registracija ir dainos pateikimas nuo 2016-02-17 iki 2016-03-04 direktoriaus pavaduotojai Audronei Būdienei. 

VI. REZULTATŲ SKELBIMAS

1. Visi patriotinės dainos dalyviai apdovanojami padėkos diplomais, nugalėtojai – specialiais prizais.

2. Galutiniai patriotinės dainos konkurso rezultatai ir nugalėtojai bus skelbiami gimnazijos skelbimų lentoje, gimnazijos interneto svetainėje. Laimėtojų apdovanojimai vyks 2016 m. kovo 10 d. koncerto metu.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.

Patriotinės dainos konkurso nuostatus rengė direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė

Comments are closed.