Mokiniams ir tėvams

Gerb. Tėveliai! Kviečiame susipažinti su naujausia „Vaikų linijos“ organizuojamos kampanijos „BE PATYČIŲinformacija.

 

Dėmesio!

Gimnazijoje išduodami elektroniniai mokinio pažymėjimai

      Informuojame, kad Vilniaus Karoliniškių gimnazija sudarė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Švietimo standartas“, kurios pagrindu moksleiviai gali užsisakyti elektroninį mokinio pažymėjimą.

      Į elektroninį mokinio pažymėjimą integruotas viešojo transporto bilietas. Su juo taikoma net 20% nuolaida kelionėms traukiniu. Pažymėjimas suteikia ir kitų moksleiviams aktualių nuolaidų.

      Pažymėjimas yra Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos patvirtintas, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais reglamentuojamas oficialus mokinio dokumentas su nuotrauka ir asmens duomenimis.

      Pažymėjimą užsisakyti galima interneto tinklapyje www.pazymejimas.lt

      EMP kaina nustatytam laikotarpiui – 5,79 EUR. Galioja nuo 1–2 metų laikotarpiu, priklausomai nuo klasės, kurioje mokosi moksleivis. Pažymėjimas išduodamas 9–10 (I–II gimn.) ir 11–12 (III–IV gimn.).

      Užsakyti ir pagaminti elektroniniai mokinio pažymėjimai yra išduodami gimnazijos raštinėje.

      Kilus klausimams galite kreiptis į gimnazijos administraciją arba susisiekti su „Švietimo standarto“ atstovais.

      Kontaktinis tel. 8 611 47713, el. pašto adresas svietimostandartas@gmail.com

 

Tėvams!

Nemokama profesionalų pagalba vaikų auginimo klausimais.

    * * * 

     Pagalbos linija – tai yra internetinė platforma, kurioje per akimirką galima psichologui užduoti klausimą, gauti atsakymą bei paskaityti praktinių patarimų kituose atsakymuose.  

* * *

SMURTO  PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ/PATYČIAS FORMA

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

REAGAVIMO Į SMURTĄ  PLANAS

* * *

VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU

* * *

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės NIJOLĖS ŠIDAGIENĖS

darbo laikas (101 kab.)

Savaitės diena

Darbo laikas

 

Pietų pertrauka

 

Pirmadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 15.30
Trečiadienis Nedirba
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00
Penktadienis 8.00 – 15.00

 Tėvų konsultavimas

Pirmadienis 8.00 – 10.00
Ketvirtadienis 14.00 – 15.00

E. paštas nijole.sidagiene@vvsb.lt

* * * 

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ DAILĖS, CHOREOGRAFIJOS, MUZIKOS, MENŲ MOKYKLOSE, SPORTINĖS KRYPTIES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, BAIGUSIŲ MENŲ MOKYKLAS, PAMOKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

* * *

      Vilniaus ir Kauno savivaldybių švietimo skyriai patvirtino neformalaus ugdymo programas, iš kurių gali rinktis mokinių tėveliai ir sutaupyti 15 eurų mokesčio.

      Pateikiame VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro organizuojamų neformalaus ugdymo veiklų

SĄRAŠĄ

* * *

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

* * *

KARJEROS PASLAUGŲ SISTEMA MOKYKLOJE

* * * 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 2020-2021 M. M.

Klasės

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso pradžia

2020-09-01 

2020-09-01 

Pusmečiai

I pusmetis nuo 2020-09-01 iki 2021-01-22,

II pusmetis nuo 2021-01-25 iki 2021-06-22 

(IV klasei II pusm. pab. 2021-05-21)

Rudens atostogos

2020-10-26 – 2020-10-30 

2020-10-26 – 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020-12-23 – 2021-01-05 

2020-12-23 – 2021-01-05 

Žiemos atostogos

2021-02-15 – 2021-02-19 

2021-02-15 – 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos

2021-04-06 – 2021-04-09 

 

Ugdymo proceso pabaiga

2021-06-22 

2021-05-21 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37 

33

Vasaros atostogos

2021-06-23 – 2021-08-31

Nuo pagrindinės sesijos pabaigos iki 2020-08-30

1 Atostogų datos, per kurias laiko kalbų įskaitas arba egzaminus, perkeliamos į 2021-04-??? dieną.

* * *

GIMNAZIJOS DARBO TVARKA 2020-2021 M. M.

Pamoka

Pamokos laikas

Pertraukos laikas

Pertraukos trukmė

1 pamoka

8.30-9.15

9.15-9.25

10 min.

2 pamoka

9.25-10.10

10.10-10.25

15 min.

3 pamoka

10.25-11.10

11.10-11.20

10 min.

4 pamoka

11.20-12.05

12.05-12.35 

30 min.

5 pamoka

12.35-13.20 

13.20-13.30 

10 min.

6 pamoka

13.30-14.15 

14.15-14.25 

10 min.

7 pamoka

14.25-15.10 

15.10-15.20 

10 min.

8 pamoka

15.20-16.05 

 

 

      * * *

      Projektas „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

      Sėkmingam karjeros keliui mokinys pradeda ruoštis dar mokykloje.

      Karoliniškių gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamame respublikiniame projekte „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas) Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-002 pagal 2007-2013 metų laikotarpio žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM priemonę ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti karjeros mokymo modelį mokykloje.

      Gimnazijoje karjeros paslaugas mokiniams, jų tėvams teikia karjeros koordinatorė.

* * *

Ugdymo karjerai interneto svetainė www.mukis.lt

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje galite rasti:

· filmų ir nuotraukų apie profesijas;

· mokinio knygą, kurioje pateikta ugdymo karjerai  užduočių, padėsiančių išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes bei pažinti profesijų pasaulį;

· naudingų nuorodų į svetaines, susijusias su karjeros ugdymu, švietimo sistema ir kt.

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3