Mokiniams ir tėvams

INFORMAVIMO APIE VAIKO NEDALYVAVIMĄ PAMOKOSE IR PAMOKŲ PATEISINIMO ATMINTINĖ TĖVAMS (globėjams, rūpintojams)

 

UAB „Maisto slėnis“

Perspektyvinis valgiaraštis 11 metų ir vyresniems 2023 m.

 

Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

      Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2023-02-08 sprendimu Nr. 1-1781 „Dėl Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), mokinių tėvai dėl važiavimo išlaidų kompensavimo turi kreiptis į Jūsų vadovaujamas ugdymo įstaigas ir pateikti prašymą (Tvarkos aprašo 1 priedas) iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 10 d., o gimnazija, įvertinus tėvų prašymų pagrįstumą, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi pateikti Švietimo aplinkos skyriui (toliau – Skyrius) elektroniniu būdu užpildytą suvestinę.

 

Dėl socialinės paramos

https://vilnius.lt/lt/2023/06/27/mazas-pajamas-gaunantys-vilnieciai-kvieciami-kreiptis-del-paramos-mokiniams/

      Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

  • el. būdu www.spis.lt;
  • atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
  • užpildytą ir el. kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  • užpildytą prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
  • dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

      Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

 

Laikas pasirūpinti vaiko sveikata!

Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimo algoritmas

 

Gerb. Tėveliai! Kviečiame susipažinti su naujausia „Vaikų linijos“ organizuojamos kampanijos „BE PATYČIŲinformacija.

 

Dėmesio!

Gimnazijoje išduodami ir elektroniniai mokinio pažymėjimai

 

     Tėvams!

Nemokama profesionalų pagalba vaikų auginimo klausimais.

    * * * 

     Pagalbos linija – tai yra internetinė platforma, kurioje per akimirką galima psichologui užduoti klausimą, gauti atsakymą bei paskaityti praktinių patarimų kituose atsakymuose.  

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS SMURTO IR / AR PATYČIŲ ATVEJO APRAŠYMO LAPAS

* * *

REAGAVIMO Į PATYČIAS IR / AR SMURTĄ GIMNAZIJOJE INTERVENCIJOS ALGORITMAS

* * *

      Vilniaus ir Kauno savivaldybių švietimo skyriai patvirtino neformalaus ugdymo programas, iš kurių gali rinktis mokinių tėveliai ir sutaupyti 15 eurų mokesčio.

      Pateikiame VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro organizuojamų neformalaus ugdymo veiklų

SĄRAŠĄ

* * *

KARJEROS PASLAUGŲ SISTEMA MOKYKLOJE

* * * 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 2023–2024 M. M.

Klasės

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso pradžia

2023-09-01 

2023-09-01 

Pusmečiai

I pusmetis nuo 2023-09-01 iki 2024-01-31,

I ir II kl. II pusmetis nuo 2024-02-01 iki 2024-06-26)

III kl. II pusmetis  nuo 2024-02-01 iki 2024-06-18

(IV klasei II pusm. pab. 2024-06-04)

Rudens atostogos

2023-10-30 – 2023-11-03 

2023-10-30 – 2023-11-03 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023-12-27 – 2024-01-05 

2023-12-27 – 2023-01-05 

Žiemos atostogos

2023-02-19 – 2024-02-23

2023-02-19 – 2024-02-23 

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-02 – 2024-04-05 

2023-04-02 – 2024-04-05

Ugdymo proceso pabaiga

2023-06-23

 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37 

33

Vasaros atostogos

2023-06-23 – 2023-08-31

Nuo pagrindinės sesijos pabaigos iki 2024-08-31

* * *

GIMNAZIJOS DARBO TVARKA 2023–2024 M. M.

Dėmesio!      .

      Nulinių pamokų pradžia – 7.40.

Pamokų laikas

Pamoka

Pamokos

laikas

Pertraukos

laikas

Pertraukos

trukmė

1 pamoka

8.30 – 9.15

9.15 – 9.25

10 min.

2 pamoka

9.25 – 10.10

10.10 – 10.25

15 min.

3 pamoka

10.25 – 11.10

11.10 – 11.20

10 min.

4 pamoka

11.20 – 12.05

12.05 – 12.35

30 min.

5 pamoka

12.35 – 13.20

13.20 – 13.30

10 min.

6 pamoka

13.30 – 14.15

14.15 – 14.25

10 min.

7 pamoka

14.25 – 15.10

15.10 –15.20

10 min.

8 pamoka

15.20 – 16.05

 

 

     * * *

      Projektas „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

      Sėkmingam karjeros keliui mokinys pradeda ruoštis dar mokykloje.

      Karoliniškių gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamame respublikiniame projekte „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas) Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-002 pagal 2007-2013 metų laikotarpio žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM priemonę ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti karjeros mokymo modelį mokykloje.

      Gimnazijoje karjeros paslaugas mokiniams, jų tėvams teikia karjeros koordinatorė.

* * *

Ugdymo karjerai interneto svetainė www.mukis.lt

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje galite rasti:

· filmų ir nuotraukų apie profesijas;

· mokinio knygą, kurioje pateikta ugdymo karjerai  užduočių, padėsiančių išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes bei pažinti profesijų pasaulį;

· naudingų nuorodų į svetaines, susijusias su karjeros ugdymu, švietimo sistema ir kt.

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3