Mokiniams ir tėvams

Tėvams!

Nemokama profesionalų pagalba vaikų auginimo klausimais.

    * * * 

     Pagalbos Linija – tai yra internetinė platforma, kurioje per akimirką galima psichologui užduoti klausimą, gauti atsakymą bei paskaityti praktinių patarimų kituose atsakymuose.  

* * *

SMURTO  PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ/PATYČIAS FORMA

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

REAGAVIMO Į SMURTĄ  PLANAS

* * *

VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU

* * *

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės NIJOLĖS ŠIDAGIENĖS

darbo laikas (101 kab.)

Savaitės diena

Darbo laikas

 

Pietų pertrauka

 

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 15.30

Trečiadienis

Nedirba

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

Penktadienis

8.00 – 15.00

 Tėvų konsultavimas

Pirmadienis

8.00 – 10.00

Ketvirtadienis

14.00 – 15.00

E. paštas nijole.sidagiene@vvsb.lt

* * * 

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ DAILĖS, CHOREOGRAFIJOS, MUZIKOS, MENŲ MOKYKLOSE, SPORTINĖS KRYPTIES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, BAIGUSIŲ MENŲ MOKYKLAS, PAMOKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

* * *

      Vilniaus ir Kauno savivaldybių švietimo skyriai patvirtino neformalaus ugdymo programas, iš kurių gali rinktis mokinių tėveliai ir sutaupyti 15 eurų mokesčio.

      Pateikiame VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras organizuojamų neformalaus ugdymo veiklų

SĄRAŠĄ

* * *

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

* * *

KARJEROS PASLAUGŲ SISTEMA MOKYKLOJE

* * * 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 2017-2018 M. M.

Klasės

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso pradžia

09-01

09-01

Pusmečiai

I pusmetis nuo 2017-09-01 iki 2018-01-26,

II pusmetis nuo 2018-01-29 iki 2018-06-13 

(IV klasei II pusm. pab. 2018-05-25)

Rudens atostogos

2017-10-30 – 2017-11-03 

2017-10-30 – 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017-12-27 – 2018-01-03 

2017-12-27 – 2018-01-03 

Žiemos atostogos

2018-02-19 – 2018-02-23 

2018-02-19 – 2018-02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

2018-04-03 – 2018-04-06 

2018-04-03 – 2018-04-061

Ugdymo proceso pabaiga

2018-06-13 

2018-05-25

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

36 

33

Vasaros atostogos

2018-06-18 – 2018-08-31

Nuo pagrindinės sesijos pabaigos iki 2018-08-31

1 Atostogų datos, per kurias laiko kalbų įskaitas arba egzaminus, perkeliamos į 2018-04-09 dieną.

* * *

GIMNAZIJOS DARBO TVARKA 2017-2018 M. M.

Pamoka

Pamokos laikas

Pertraukos laikas

Pertraukos trukmė

1 pamoka

8.30-9.15

9.15-9.25

10 min.

2 pamoka

9.25-10.10

10.10-10.25

15 min.

3 pamoka

10.25-11.10

11.10-11.20

10 min.

4 pamoka

11.20-12.05

12.05-12.30

25 min.

5 pamoka

12.30-13-15

13.15-13.25

10 min.

6 pamoka

13.25-14.10

14.10-14.20

10 min.

7 pamoka

14.20-15.05

15.05-15.15

10 min.

8 pamoka

15.15-16.00

 

 

      * * *

      Projektas „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

      Sėkmingam karjeros keliui mokinys pradeda ruoštis dar mokykloje.

      Karoliniškių Gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamame respublikiniame projekte „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas) Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-002 pagal 2007-2013 metų laikotarpio žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM priemonę ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti karjeros mokymo modelį mokykloje.

      Gimnazijoje karjeros paslaugas mokiniams, jų tėvams teikia karjeros koordinatorė.

* * *

Ugdymo karjerai interneto svetainė www.mukis.lt

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje galite rasti:

· filmų ir nuotraukų apie profesijas;

· mokinio knygą, kurioje pateikta ugdymo karjerai  užduočių, padėsiančių išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes bei pažinti profesijų pasaulį;

· naudingų nuorodų į svetaines, susijusias su karjeros ugdymu, švietimo sistema ir kt.

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3