Gimnazistų tarybos veiklos planas 2019-2020 m. m.

      Tikslai:

      1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais.

      2. Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.

      3. Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

      Uždaviniai:

      1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.

      2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.

      3. Įtraukti mokinius į miesto, respublikos mokinių savivaldos veiklas. 

Veikla

Data

Siūlymai/keitimai

Atsakingi

Gimnazistų veiklos plano sudarymas.

Rugsėjo mėn.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Karoliniškių mylios bėgimas.

Rugsėjo 8 d.

 

G. Tūbelytė, gimnazistų taryba

Kino vakaras

Rugsėjo 28 d.

 

G. Tūbelytė, gimnazistų taryba

Pirmokų inauguracija

Spalio 23 d.

 

Dir. pav. A. Būdienė, G. Tūbelytė, gimnazistų taryba

Mokytojų diena

Spalio 5 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Forsų diena.

Spalio 26 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Tėvų diena.

Lapkričio 9 d.

 

Gimnazijos taryba,

G. Tūbelytė

Naktis mokykloje

Lapkričio 30, penktadienis

Naktis iš penktadienio į šeštadienį.

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Gimnazistų ruošimasis kalėdiniam laikotarpiui. Adventas.

Gruodžio 1 d. – 21 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 3 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Kino vakaras

Gruodžio 14 d.

Filmas advento / kalėdine tema

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

1–2 gimnazijos klasių adventinio laikotarpio veiklos pristatymas.

Gruodžio 21 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Kraujo donorystės diena.

Sausio 11 d.

Sausio 13 d. sekmadienis.

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Renginiai Sausio 13-osios datai paminėti ,,Atmintis gyva, nes liudija.“

Sausio 11 d.

 

Kino vakaras

Vasario 1 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

1–2 klasių ruošimasis kovo 11–osios dienos patriotinės dainos konkursui

Nuo vasario 11 d. (iki kovo 7d.)

Gimnazistų tarybos manymu, reikia daugiau laiko pasiruošti, kad būtų praleista mažiau pamokų ir visi turėtų laiko repeticijoms Aktų salėje

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

,,Šv. Valentino išvakarėse“ – labdaros akcija.

Vasario 14 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Vasario 16–osios minėjimas – himno giedojimas.

Vasario 15 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Kovo 11–osios išvakarėse 1-2–ųjų klasių patriotinės dainos konkursas

Kovo 7 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Kovo 11–osios šventė. Koncertas „Skiriu Lietuvai“.

Kovo 8 d.

Kovo 11 d. pirmadienis (nedarbo diena)

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Virusas (mados diena)

Kovo 29 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Kino vakaras

Kovo 15 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Tėvų diena

Balandžio mėn.

 

Gimnazijos taryba,

G. Tūbelytė

Kino vakaras

Gegužės 10 d.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Pasiūlymų teikimas dėl gimnazijoje vykstančios veiklos.

Nuolat

 

G. Tūbelytė,

gimnazistų taryba

1–2 klasių budėjimas gimnazijoje.

Nuolat

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Naujojo gimnazistų tarybos pirmininko rinkimai.

Gegužės – birželio mėn.

 

G. Tūbelytė,

S. Kaušinytė, gimnazistų taryba

Metinė veiklos ataskaita

Birželio mėn.

 

G. Tūbelytė