Gimnazistų tarybos veiklos planas 2017-2018 m. m.

      Tikslai:

      1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais.

      2. Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.

      3. Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

      Uždaviniai:

      1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.

      2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.

      3. Įtraukti mokinius į miesto, respublikos mokinių savivaldos veiklas. 

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi

1.

Gimnazistų veiklos plano sudarymas.

Rugsėjo mėn.

M. Narbutytė

2.

Karoliniškių mylios bėgimas.

Rugsėjo 8 d.

A. Būdienė, kūno kultūros mokytojai

3.

Pirmokų inauguracija

Spalio 26 d.

Gimnazijos ketvirtokai

4.

Forsų diena.

Spalio 27 d.

Gimnazistų taryba

5.

Tėvų diena.

Lapkričio 9 d.

V. Žekonienė, M. Narbutytė, klasių auklėtojai

6.

Kino vakaras.

Lapkričio mėn.

M. Narbutytė, gimnazistų taryba

7.

Gimnazistų ruošimasis kalėdiniam laikotarpiui.

Gruodžio mėn.

Gimnazistų taryba

8.

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio mėn.

A. Būdienė, gimnazistų taryba

9.

1-2-ųjų klasių kalėdinių pasirodymų konkursas.

Gruodžio mėn.

A. Būdienė, P. Semaška, M. Narbutytė

10.

Kraujo donorystės diena.

Sausio 12 d.

A. Būdienė, gimnazijos taryba

11.

Renginiai Sausio 13-osios datai paminėti ,,Atmintis gyva, nes liudija.“

Sausio 12 d.

A. Būdienė, P. Semaška, M. Narbutytė

12.

,,Šv. Valentino išvakarėse“ – labdaros akcija.

Vasario 14 d.

Gimnazistų taryba

13.

Vasario 16–osios minėjimas – 1-2–ųjų klasių moksleivių  koncertas, himno giedojimas.

Vasarrio 15 d.

A. Būdienė, P. Semaška, M. Narbutytė

14.

Kovo 11–osios šventė. Koncertas „Skiriu Lietuvai“.

Kovo 9 d.

A. Būdienė, gimnazistų taryba

15. Antrasis kino vakaras. Kovo mėn.

M. Narbutytė, gimnazistų taryba

16.

Tėvų diena

Balandžio mėn.

A. Būdienė, klasių auklėtojai, M. Narbutytė

17.

Naktis gimnazijoje.

Balandžio mėn.

M. Narbutytė, gimnazistų taryba

18. Pasiūlymų teikimas dėl gimnazijoje vykstančios veiklos. Nuolat M. Narbutytė, gimnazistų taryba

19.

1-2 klasių budėjimas gimnazijoje.

Nuolat

Gimnazistų taryba

20. Naujojo gimnazistų tarybos pirmininko rinkimai. Gegužės–birželio mėn. M. Narbutytė

21.

Metinė veiklos ataskaita

Birželio mėn.

M. Narbutytė

 Gimnazistų tarybos pirmininkė Miglė Narbutytė