Gimnazistų tarybos veiklos planas 2017-2018 m. m.

      Tikslai:

      1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais.

      2. Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.

      3. Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką, bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene.

      Uždaviniai:

      1. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.

      2. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.

      3. Įtraukti mokinius į miesto, respublikos mokinių savivaldos veiklas. 

Eil. Nr.

Veikla

Data

Atsakingi

1.

Gimnazistų tarybos rinkimai 2016–2017 m. m.

Pasiskirstymas pareigomis

Rugsėjo mėn.

K. Dudėnaitė

2.

Veiklos plano 2016–2017 m. m. sudarymas

Rugsėjo – spalio mėn.

K. Dudėnaitė

3.

Pirmokų inauguracija

Rugsėjo mėn.

Gimnazistų taryba

4.

Gimnazijos rudens kroso varžybos

Rugsėjo 9 d.

A. Būdienė, kūno kultūros mokytojai, klasių auklėtojai, gimnazistų taryba

5.

Tėvų diena, klasių tėvų susirinkimai 2-oms ir  4-oms klasėms

Rugsėjo – spalio mėn.

V. Žekonienė, K. Dudėnaitė, gimnazistų taryba, klasių auklėtojai

6.

Forsų diena

Spalio 28 d.

Gimnazistų taryba

7.

Gimnazijos puošimas kalėdiniam ir naujametiniam laikotarpiui.

Kalėdinių sveikinimai, kalėdinis paštas, instaliacijos, renginiai.

Gruodžio mėn.

Gimnazistų taryba

8.

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.

Gruodžio 5 d.

Gimnazistų taryba

9.

1-2-ųjų klasių kalėdinių dainų, pasirodymų konkursas „Baltos Kalėdos“.

Gruodžio 22 d.

A. Būdienė, klasių auklėtojai,

M. Zacahrovaitė, gimnazistų taryba

10.

Kraujo donorystės akcija

Sausio 12 d.

A. Būdienė, gimnazijos taryba

11.

Renginiai Sausio 13-osios datai paminėti ,,Atmintis gyva, nes liudija.“

Sausio 13 d.

A. Būdienė, klasių auklėtojai, gimnazistų taryba

12.

,,Šv. Valentino išvakarėse“ – labdaros akcija.

Vasario 14 d.

Gimnazistų taryba

13.

Vasario 16–osios minėjimas – 1–ųjų klasių moksleivių  koncertas, himno giedojimas – 3–4 klasės.

Vasarrio 15 d.

A. Būdienė, istorijos mokytojai, gimnazistų taryba

14.

Kovo 11–osios šventė. Koncertas „Skiriu Lietuvai“.

Kovo 10 d.

A. Būdienė, istorijos mokytojai, gimnazistų taryba

15. Tėvų diena Balandžio mėn.

V. Žekonienė,

K. Dudėnaitė, gimnazistų taryba, klasių auklėtojai

16

Nuolatinė pagalba organizuojant bei minint Lietuvos valstybingumo ir gimnazijos tradicines šventes, tėvų dienas rudenį ir pavasarį.

Nuolat

 Gimnazistų taryba

17.

Teikti pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl gimnazijoje vykdomos veiklos.

Nuolat

Gimnazistų taryba

18. Pasiūlymų teikimas dėl budėjimo, veiklos programos vykdymo ir organizavimo. Nuolat Gimnazistų taryba

19.

Teminių vakarų organizavimas

Nuolat

Gimnazistų taryba

20. Naujojo gimnazistų tarybos pirmininko rinkimai Birželio mėn. K. Dudėnaitė

21.

Metinė veiklos ataskaita

Birželio mėn.

K. Dudėnaitė

 Gimnazistų tarybos pirmininkė Karolina Dudėnaitė