Darbo taryba

Darbo taryba  

Pareigos darbo taryboje

Vardas, pavardė

Pirmininkė

Katažina Vilkauskienė

Sekretorius 

 Algimantas Urbanavičius

Narė

Violeta Žeknienė

VKG darbo tarybos reglamentas.