Mūsų geriausieji

2020 m. išduotas brandos atestatas su pagyrimu

Viltei Pranckūnaitei.

 

2016 m. išduotas brandos atestatas su pagyrimu

Austėjai Piličiauskaitei.

 

2015 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu

Domantui Baziui;

Monikai Vitkauskaitei.

 

2013 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu

Pijui Baguševičiui;

Tomui Butrimavičiui.   

 

2012 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Valdui Aleksandravičiui;

Gretai Ambrazaitei;

Mildai Bernotaitei;

Kamilei Budrytei;

Bui Trong Duc;

Dovilei Gėgžnaitei;

Simonai Jauniškytei;

Monikai Kasnikovskytei;

Ryčiui Lebedžiui;

Lukui Malaiškai;

Ramunei Augustei Mickevičiūtei;

Laurai Pilvelytei;

Jogilei Rizgelytei;

Patricijai Rukštelytei;

Laurai Sidarkevičiūtei;

Jurgai Starkevičiūtei;

Vytautui Šadžiui;

Gabrielei Versekėnaitei.

 

2011 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Valentinui Čirbai;

Aleksandrui Firmov;

Sauliui Jokubaičiui;

Brigitai Jonaitienei;

Eglei Lazauskaitei;

Monikai Lekavičiūtei;

Monikai Spetylaitei;

Mindaugui Stankevičiui;

Šarūnui Šavėlai;

Ignui Žurauskui.

 

2010 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Marijai Bernadetai Mučinytei;

Laurai Petrauskaitei;

Deimilei Balkutei;

Ingai Urtei Builytei;

Kornelijai Marcinkevičiūtei.

 

2009 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Žydrūnei Barzdenytei;

Agnei Cimbolaitytei;

Renatai Dmitrijevaitei;

Miglei Graužinytei;

Ingai Jakubauskaitei;

Astai Mickevičiūtei;

Jurgitai Najulytei;

Skaistei Pukytei;

Rūtai Puvačiauskaitei;

Vaivai Štaraitei.

 

2008 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Linai Abaravičiūtei;

Linui Andreikai;

Rasuolei Baliukonytei;

Dovilei Buoželytei;

Jovitai Gureckytei;

Daliai Kalibataitei;

Dariui Kulakovskiui;

Aurelijai Mickevičiūtei;

Gediminui Rimšai;

Juliui Vengeliui;

Laurai Žebrauskaitei.

 

2007 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Šarūnui Čertokui;

Justui Graužiniui;

Vyčiui Kapočiui;

Austei Kuprevičiūtei;

Andriui Merkiui;

Sauliui Mockevičiui;

Dovilei Medelytei.

 

2006 m. išduoti brandos atestatai su pagyrimu:

Aleksandrai Belokon;

Monikai Narbutaitei;

Gabrielei Nemeikaitei;

Pavel Petkevič;

Linai Stonkutei;

Mariui Žukauskui.

 

2005 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Egidijui Andreikai;
Gintarei Januškaitei;
Miglei Jarašiūnaitei;
Miglei Matekūnaitei

Vaidai Rudėnaitei;
Gyčiui Urbanavičiui – geriausiam abiturientui Lietuvoje.

  

2004 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Aistei Dačkutei,
Pauliui Jonikui,
Donatui Junevičiui,
Tomui Jusiui,
Vitalijai Kolisovai,
Jūratei Vadoklytei,
Vidai Vainavičiūtei.

 

2003 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Viktorijai Čertokaitei – tarptautinės vokiečių k. olimpiados dalyvė, šalies vokiečių k. olimpiadų prizininkė:
2002 m. II vieta,
2003 m. III vieta.
Tomui Jurkuvėnui,
Sigitai Veidaitei.

 

2002 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Monikai Aleknavičiūtei,
Giedrei Maželytei,
Irmai Stankovskytei.

 

2001 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Vilmai Jakutytei,
Evaldui Bogušiui,
Vaivai Pelanytei.

 

2000 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Jūratei Buckonytei,
Augustui Dragūnui,
Gabrielei Filimonovai,
Janinai Grigaityei,
Linui Juozulynui,
Živilei Kisieliauskaitei,
Monikai Mockutei,
Indrei Tamušauskaitei,
Jurgitai Urbaitei,
Kristinai Vengrytei.

 

1999 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Rositai Adomaitytei,
Kristinai Bielskytei,
Eglei Poteliūnaitei – I vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Mindaugui Žvirbliui.

 

1998 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Vytautui Budzinauskui,
Monikai Jablonskaitei,
Jūratei Naujikaitei,
Jovitai Vasiliauskaitei,
Ingai Bieliavskytei,
Mindaugui Naveckai,
Mariui Jakutavičiui,
Deimantei Jančiulytei,
Evelinai Vitkauskaitei,
Erikai Žvingilaitei.

 

1997 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Laurai Liachovič,
Laurai Kietytei,
Linai Kumponaitei – šalies jaunųjų matematikų olimpiadų dalyvė,
Rasai Leončikaitei,
Tomui Mačerniui,
Jurgitai Matiliauskaitei,
Svetlanai Saveikonytei,
Martynui Staškevičiui,
Justinai Zulonaitei,
Daliai Beliukevičiūtei,
Laurai Burbaitei,
Erikai Jovsai,
Daivai Karužaitei,
Giedrei Stanynaitei,
Deividui Velkui.

 

1996 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Birutei Masiulionytei – II vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Skirmantei Dailydkaitei,
Giedrei Pupeikytei,
Egidijai Senulytei.

 

1995 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu:
Agnei Baranskaitei – III vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Renatai Špelveryei,
Daliai Teišerskyti – II vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Eglei Liaukonytei,
Deiviui Valiuliui.

 

1994 m. įteikti brandos atestatai su pagyrimu: 

Virginijai Masiulionytei – I vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje.

 

1993 m. apdovanota aukso medaliu:
Giedrė Tubelytė.

Apdovanoti sidabro medaliu:
Dijana Greviškytė,
Ramunė Kirdeikytė,
Sigita Rutkauskaitė,
Vytautas Keras,
Rita Kerpiškytė,
Jurgita Šulcaitė,
Eglė Gronskytė,
Eglė Aida Gudelytė,
Virginija Kulvietytė,
Diana Mičiūdaitė,
Jūratė Pieslytė – II vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Aurelija Razmarataitė – III vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Viktorija Staugaitytė – I vieta respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje,
Gita Lapinskaitė,
Iridė Dragūnaitė,
Rytis Kovarskas,
Jolanta Kilaitė,
Rūta Stulgaitytė,
Audrius Zabotka,
Henrikas Žukovskis.

 

1992 m. apdovanotos sidabro medaliu:
Agnė Bubinaitė,
Ingrida Krogertaitė,
Jurga Romeikaitė,
Kristina Vaikutytė.

 

1991 m. apdovanotos sidabro medaliu:
Nijolė Svidinskaitė,
Aušra Karužaitė,
Aušra Urbonaitė.

 

1990 m. apdovanoti sidabro medaliu:
Mantas Adomėnas – šalies jaunųjų chemikų olimpiados prizininkas,
Gediminas Keras – šalies jaunųjų matematikų olimpiados prizininkas,
Asta Kikutytė,
Edita Kizlaitytė,
Ingrida Kilaitė,
Asta Mačernytė,
Margarita Maskeliūnaitė,
Raimondas Raibikis,
Ieva Ušinskaitė,
Giedrė Žeromskytė.

 

1989 m. apdovanotos aukso medaliu:
Odeta Gabrėnaitė,
Jurgita Tubelytė,
Ligita Želvytė.

Apdovanotos sidabro medaliu:
Gitana Juzėnaitė,
Inga Uss – šalies jaunųjų matematikų olimpiadų dalyvė,
Ivona Gerasimovič,
Dalia Gaigalaitė,
Jūratė Vertelkaitė.

 

1988 m. apdovanotos padėkos raštais:
Rasa Mišeikytė – už aktyvų dalyvavimą respublikinėse ir sąjunginėse jaunųjų matematikų olimpiadose ir iškovotą laureatės vardą respublikinėje jaunųjų matematikų olimpiadoje.
Renata Maksimavičiūtė – už aukštus pasiekimus povandeniniame sporte.

 

1988 m. apdovanoti sidabro medaliu:
Rasa Basevičiūtė,
Diana Gasiūnaitė,
Sonata Grinytė,
Dovilė Vaišnoraitė – Lietuvos jaunųjų matematikų olimpiadų prizininkė,
Jurgita Svetulevičiūtė – Lietuvos jaunųjų matematikų olimpiadų prizininkė,
Danguolė Svidinskaitė.

 

1987 m. apdovanoti sidabro medaliu:
Erlandas Jakubonis,
Ugnius Mickys,
Darius Osteika,
Eglė Šližytė,
Kastytis Čechavičius,
Klaudijus Maniokas,
Vaida Skučaitė,
Jūratė Tarnauskaitė.

 

1986 m. apdovanoti sidabro medaliu:
Elena Jankauskaitė,
Jolanta Macevičiūtė,
Rima Staričenkaitė,
Jolanta Jurkevičiūtė,
Rolandas Matiliauskas.

 

1985 m. apdovanota aukso medaliu:
Rasa Karpavičiūtė.

 

1984 m. apdovanota aukso medaliu:

Lilijana Kizelaitė.
Giedrius Raguckas – aktyviai dalyvavo Lietuvos ir sąjunginėse jaunųjų matematikų olimpiadose:
1982 m. I vieta Lietuvoje
1983 m. I vieta Lietuvoje,
1983 m. III vieta sąjunginėje olimpiadoje,
1984 m. I vieta Lietuvoje.

 

1982 m. apdovanotos aukso medaliu:
Edita Dembauskaitė,
Rasa Raimonda Navickaitė.

 

1981 m.  apdovanotos aukso medaliu:
Rita Grinytė,
Rasa Jurgelėnaitė,
Rasa Kučinskaitė,
Jūratė Paškauskaitė.

 

1980 m. mokyklą baigusios penketais:
Nijolė Ansutaitė,
Daina Džiūvaitė.

 

1977 m.  baigė aukso medaliu:

Giedrė Saulevičiūtė.