Neformalaus ugdymo būrelių tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

2021–2022 M. M.

Eil. Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Klasės

Val. sk.

Mokytojas

Vieta

       Diena / laikas

1. 

Vaikinų krepšinis 1–4 kl. 2 val. A. Nachajus Sp. s. Pr. 15.00–16.30

2. 

Sunkioji atletika 3-4 kl. 2 val. A. Nachajus Tren. s.

A. 12.10–12.30

ir T. 12.10–12.30, 14.20-15.10

3. 

Merginų futbolas 3-4 kl. 1 val. A. Nachajus Sp. s. T. 7.40–8.25

4. 

Merginų tinklinis 1–2 kl. 1,5 val. J. Blažonienė Sp. s A. 7.30–8.15, 14.10–14.40

5. 

Merginų tinklinis 3–4 kl 1,5 val. J. Blažonienė Sp. s. A. 14.40–15.15 ir T. 15.15-16-10

6. 

Šokiai 1–2 kl. 2 val. N. Kibildienė Š. s. Pr. 15.10–15.55 ir A. 13.20-14.05

7. 

Šokiai 3–4 kl. 2 val. N. Kibildienė Š. s. Pr. ir T. 15.10–15.55

8. 

Merginų krepšinis 1–4 kl. 1,5 val. J. Blažonienė Sp. s Pr. 7.30–8.15 ir Pn. 7.50-8.15

9. 

Vaikinų tinklinis 1–4 kl. 2 val. D. Greviškis Sp. s K. 15.10–16.40

10. 

Vaikinų futbolas 1–4 kl. 2 val. D. Greviškis Sp. s Pn. 15.15–16.45

11. 

Fizinių savybių ugdymas 1–4 kl. 2 val. D. Greviškis Tren. s A. 13.30–15.00

12. 

Savigyna 1–2 kl. 3 val. A. Šadys Š. s Pr. ir Pn. 16.30–18.00

13. 

Tradiciniai kovos menai 1–4 kl. 5 val. A. Šadys Š. s Pr., T. ir Pn. 18.00–19.15
14. Grožinės literatūros skaitymas angliškai 1-2 kl. 1 val. R. Daugirdienė 206 T. 15.15–16.00

15. 

Klausyk ir išgirsk 1–2 kl. 1 val. R. Daugirdienė 206 A. 15.15–16.00

16. 

Vokalo ugdymas 1–4 kl. 2 val. A. Valotkienė Muz. k. A. ir K. 14.20–15.05

17. 

Instrumentinis ansamblis 1–4 kl. 2 val. A. Valotkienė Muz. k. Pr. 13.30–15.05

18. 

Kūrybinės dirbtuvės 1–2 kl. 2 val. A. Vekterienė 303 K. 12.00–12.25, 14.05-15.10
19. Japonų tapyba ir kaligrafija 3-4 kl. 2 val. A. Vekterienė 303 Pn. 14.15-15.45

20. 

Įdomioji matematika 1–4 kl. 2 val. I. Asakavičienė 217 Pr. 7.45–8.30 ir A. 14.25–15.10

21. 

Kulinarija 1–3 kl. 2 val. L. Kantakevičienė 122  K. 15.20–16.50

22. 

Elektronika 1–4 kl. 1,5 val. M. Matusevičius 127 T. 15.20–16.50

23. 

Jaunasis inžinierius 1–2 kl. 1,5 val. M. Matusevičius 127 K. 15.20–16.50

24. 

Keramika 1–4 kl. 2 val. R. Kisielius 131 T. 14.20–15.50

25. 

Fotografija 1–4 kl. 2 val. R. Kisielius 131 Pn. 14.20–15.55

26. 

Šachmatai 1–4 kl. 2 val. A. Nachajus Skaitykloje A. 14.15–15.45