Neformalusis ugdymas

PATVIRTINTA

                                                                                                                                     Vilniaus Karoliniškių

                                                                                                                                 gimnazijos direktoriaus

                                                                                                                                 2016  m.  rugsėjo 1  d.

                                                                                                                                     įsakymu  Nr. V-38

NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

2016-2017 m. m.

Eil. Nr.

Užsiėmimo pavadinimas

Mokytojas

Val.

Būrelio laikas

Vieta

1.

Vaikinų krepšinis

J. Varnelis

1,5 val.

I – 15.10-17.40

Sporto salė

2.

Merginų krepšinis

J. Varnelis

1,5 val.

IV – 15.10-16.40

Sporto salė

3.

Atletinė gimnastika (1-2gimn. kl.)

J. Varnelis

1,5 val.

I – 7.45-8.30

III – 8.00-8.30

Treniruoklių salė

4.

Atletinė gimnastika (3-4 gimn. kl.)

J. Varnelis

1,5 val.

II – 15.15-16.00

IV – 8.00-8.30

Treniruoklių salė

5.

Merginų tinklinis  (1-2 gimn. kl.)

V. Mockienė

1,5 val.

III – 7.40-8.30

III – 15.10-16.00

Sporto salė

6.

Merginų tinklinis (3-4 gimn. kl.)

V. Mockienė

1,5 val.

III – 15.10-16.40

Sporto salė

7.

Vaikinų tinklinis

D. Greviškis

2 val.

II – 15.10-16.40

Sporto salė

8.

Vaikinų futbolas

D. Greviškis

1,5 val.

V – 15.10 -16.40

Stadionas

9.

Merginų futbolas

D. Greviškis

1,5 val.

IV – 15.10-16.40

Stadionas

10.

Vietnamo tradicinių kovų menų būrelis „NhatNam“ (1-2 gimn. kl.)

A. Šadys

1 val.

I, III, V – 18.00-19.00

Šokio salė

11.

Vietnamo tradicinių kovų menų būrelis „NhatNam“ (3-4 gimn. kl.)

A. Šadys

1,5 val.

I, III, V – 18.00-19.30

Šokio salė

12.

Savigyna

A. Šadys

2 val.

III, V – 16.00-18.00

Šokio salė

13.

Merginų kūno dizainas

N. Antanavičienė

1 val.

I – 15.10-16.00

Šokio salė

14.

Tautiniai šokiai

N. Antanavičienė

2 val.

III, IV – 15.10-16.00

Šokio salė

15.

Instrumentinis muzikavimas

R. Vainorė

2 val.

I, II – 15.10-15.50

211

16.

Vokalo ugdymas

R. Vainorė

2 val.

III – 13.25-14.10

V – 15.10-15.50

211

17.

Ansamblis

R. Vainorė

1,5 val.

I – 10.25-11.10

III – 12.30-13.15

211

18.

Dramos būrelis 1-2 gimn. kl.

H. Šklėrius

2 val.

IV – 15.10-16.45

Aktų salė

19.

Dramos studija 3-4 gimn. kl.

H. Šklėrius

1 val.

III – 15.10-16.45

Aktų salė

20.

Taikomoji grafika

L. Kantakievičienė

1,5 val.

II – 15.10-16.20

122

21.

Gamtos spalvų magija tekstilėje

L. Kantakevičienė

1,5 val.

IV – 13.25-14.30

122

22.

Fotografija

R. Kisielius

2 val.

V – 14.20-16.00

131

23.

Elektronika

M. Matusevičius

2 val.

III – 15.15-16.40

131

24.

Konstrukcinių medžiagų apdirbimas

M. Matusevičius

2 val.

IV – 14.20-16.00

131

25.

Grafika netradiciškai

N. Vilutienė

2 val.

III – 13.30-15.00

303

26.

Keramika

R. Kisielius

2 val.

III – 14.20-16.00

131

27.

Dailės būrelis

A. Vekterienė

2 val.

V – 15.10-16.45

303

28.

Debatų klubas

G. Morozovienė

1,5 val.

IV – 14.10-15.20

205

29.

Projektas „Atgimimas prasidėjo nuo krepšinio“

R. Birieta

1 val.

IV – 14.10-14.55

105

30.

Prancūzų kultūra

O. Gilienė

1 val.

II – 15.15-16.00

312

31.

Cheminiai eksperimentai su gamtinėmis medžiagomis

J. Bužinskienė

1 val.

III – 15.15-16.00

324

32.

Taikomoji ekonomika

L. Rimkuvienė

1 val.

IV – 13.25-14.10

328

33.

Ar pažįsti Vilnių?

D. Kozlovskij

1 val.

III – 15.15-16.00 

310