Priėmimo į gimnaziją tvarka

Priėmimo į gimnaziją 2023–2024 m. m. tvarka

      Nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje.

      Nauja!!! Atkreipiame dėmesį, kad mokiniai, baigę Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pagrindinio ugdymo programą (2-ą gimn. klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, pateikia prašymą per e. sistemą (https://svietimas.vilnius.lt/). Šie mokiniai į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės.

      Daugiau informacijos galite rasti: https://svietimas.vilnius.lt/page/school

      PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

      PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS