Klasių auklėtojai 2017-2018 m. m.

Klasė

Klasės auklėtojas(-a)

1a

Audronė Čižauskienė

1b

Algimantas Urbanavičius

1c

Katažina Vilkauskienė

1d

Žydronė Siniuvienė

1e

Martynas Matusevičius

2a

Egidija Mažeikienė

2b

Violeta Žekonienė

2c

Jūratė Montrimienė

2d

Rasa Miknienė

2e

Jūratė Janonienė

2f

Vida Aleknienė

2g Ramunė Jauniškienė

3a

Sigita Kontrimienė

3b

Darija Zigmantienė

3c

Marina Valentėlienė

3d

Tomas Janukėnas

3e

Jūratė Bužinskienė

3f

Augustina Bižytė-Petrovskienė

4a

Asta Mikalkevičienė

4b

Dariuš Kozlovskij

4c

Rita Grybaitė

4d

Jūratė Petkevičienė

4e

Irma Gudlenkytė

4f

Vitolda Plataunaitė