Mokytojai

      Ankstesnių metų mokytojų kolektyvo nuotraukas rasite čia.

 

Metodinės grupės

2020–2021 m. m.

Mokytojai metodininkai

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas E. paštas

Sigita Kontrimienė

lietuvių kalba

s.kontrimiene@karoliniskiugimnazija.lt

Egidija Mažeikienė

lietuvių kalba

e.mazeikiene@karoliniskiugimnazija.lt

 Asta Mikalkevičienė   lietuvių kalba  a.mikalkeviciene@karoliniskiugimnazija.lt 

Žydronė Siniuvienė

lietuvių kalba

z.siniuviene@karoliniskiugimnazija.lt

Ryta Šalčiuvienė

lietuvių kalba

r.salciuviene@karoliniskiugimnazija.lt

 Jūratė Montrimienė  lietuvių kalba  j.montrimiene@karoliniskiugimnazija.lt
 Audronė Būdienė  anglų kalba  a.budiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Rima Daugirdienė

anglų kalba

r.daugirdiene@karoliniskiugimnazija.lt 

 Jūratė Janonienė  anglų kalba  j.janoniene@karoliniskiugimnazija.lt 
 Irena Vysockaja  vokiečių kalba  i.vysockaja@karoliniskiugimnazija.lt
 Katažina Vilkauskienė  rusų kalba  k.vilkauskiene@karoliniskiugimnazija.lt

Rima Ignatavičienė

matematika

r.j.ignataviciene@karoliniskiugimnazija.lt

Jūratė Petkevičienė

matematika

j.petkeviciene@karoliniskiugimnazija.lt

Marina Valentėlienė

matematika

m.valenteliene@karoliniskiugimnazija.lt

  Daiva Želvienė   matematika   d.zelviene@karoliniskiugimnazija.lt
  Jūratė Bubelienė   informacinės technologijos   j.bubeliene@karoliniskiugimnazija.lt 

Jolita Kuliukienė

 informacinės technologijos

 j.kuliukiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Ramūnas Birieta

istorija, politologija

r.birieta@karoliniskiugimnazija.lt

Audronė Čižauskienė

istorija

a.cizauskiene@karoliniskiugimnazija.lt

Rasa Sabūnienė

istorija

r.sabuniene@karoliniskiugimnazija.lt 

Violeta Žekonienė

istorija

v.zekoniene@karoliniskiugimnazija.lt

  Dariuš Kozlovskij   geografija   d.kozlovskij@karoliniskiugimnazija.lt 
  Vida Turbienė   geografija   v.turbiene@karoliniskiugimnazija.lt

Živilė Roličiūtė

biologija

z.roliciute@karoliniskiugimnazija.lt

 Rimantas Kisielius  dailė  r.kisielius@karoliniskiugimnazija.lt

Angelija Vekterienė

dailė

a.vekteriene@karoliniskiugimnazija.lt

Donatas Greviškis

kūno kultūra

d.greviskis@karoliniskiugimnazija.lt

Juozas Varnelis

kūno kultūra

  j.varnelis@karoliniskiugimnazija.lt
 Jūratė Blažonienė  kūno kultūra  j.blazoniene@karoliniskiugimnazija.lt

Laima Kantakevičienė

technologijos

l.kantakeviciene@karoliniskiugimnazija.lt

Skirmantė Bačinskienė

chemija

s.bacinskiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Vida Aleknienė

fizika

v.alekniene@karoliniskiugimnazija.lt

Sigitas Andraikėnas

fizika

direktorius@karoliniskiugimnazija.lt 

 Rita Grybaitė  fizika  r.grybaite@karoliniskiugimnazija.lt

Nijolė Antanavičienė

choreografija ir šokis

n.antanaviciene@karoliniskiugimnazija.lt

 Alfredas Ribikauskas  ekonomika  
  Jolanta Sereičikienė   etika   j.sereicikiene@karoliniskiugimnazija.lt
  Rimanta Kairaitytė   tikyba   r.kairaityte@karoliniskiugimnazija.lt
  Loreta Ribinskaitė   specialioji pedagogika   l.ribinskaite@karoliniskiugimnazija.lt

Vyresnieji mokytojai

Irena Karpičienė

anglų kalba

i.karpiciene@karoliniskiugimnazija.lt

Rasa Miknienė

anglų kalba

r.mikniene@karoliniskiugimnazija.lt

Vilma Trusovienė

anglų kalba

v.trusoviene@karoliniskiugimnazija.lt

Darija Zigmantienė

anglų kalba

d.zigmantiene@karoliniskiugimnazija.lt

Jūratė Bubelienė

matematika

j.bubeliene@karoliniskiugimnazija.lt 

 Ramunė Jauniškienė  matematika   r.jauniskiene@karoliniskiugimnazija.lt
 Irma Asakavičienė   matematika   i.gudlenkyte@karoliniskiugimnazija.lt

Jūratė Bužinskienė

chemija

j.buzinskiene@karoliniskiugimnazija.lt

 Julija Baladžanian-Čemakina  rusų kalba  j.baladzanian-cemakina@karoliniskiugimnaija.lt

Leonora Kalantienė

etika

e.kalantiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Liudmila Calko

socialinė pedagogė

l.calko@karoliniskiugimnazija.lt

  Ramutis Gudauskas   kūno kultūra, technologijos  r.gudauskas@karoliniskiugimnazija.lt 
  Andrejus Nachajus   kūno kultūra  
  Martynas Matusevičius   technologijos m.matusevicius@karoliniskiugimnazija.lt

Algimantas Urbanavičius

lietuvių kalba, pradinis ugdymas

a.urbanavicius@karoliniskiugimnazija.lt 

Mokytojai

Augustina Bižytė-Petrovskienė

biologija, gamta

a.bizyte-petrovskiene@karoliniskiugimnazija.lt 

 Daiva Burkienė  biologija  d.burkiene@karoliniskiugimnazija.lt 
  Algirdas Šadys   etika   a.sadys@karoliniskiugimnazija.lt
  Augustė Valotkienė   muzika   a.bugaite@karoliniskiugimnazija.lt
  Veronika Klimenkienė   psichologija v.klimenkiene@karoliniskiugimnazija.lt
  Ingrida Rakovienė   anglų kalba  
  Monika Šeleg  prancūzų kalba  
 Laura Vitkė  psichologija  l.vitke@karoliniskiugimnazija.lt

Iš viso gimnazijoje dirba 39 metodininkai, 15 vyresniųjų mokytojų ir 8 mokytojai.