Mokytojai

Metodinės grupės

2017–2018 m. m.

Mokytojai metodininkai

Sigita Kontrimienė

lietuvių kalba

2002

Egidija Mažeikienė

lietuvių kalba

2003

 Asta Mikalkevičienė   lietuvių kalba  2012

Žydronė Siniuvienė

lietuvių kalba

2007

Ryta Šalčiuvienė

lietuvių kalba

1998

 Jūratė Montrimienė  lietuvių kalba  2015

Svetlana Reduta

rusų kalba

2001

 Audronė Būdienė  anglų kalba  1994

Rima Daugirdienė

anglų kalba

2008

Vitolda Plataunaitė

anglų kalba

2009

 Jūratė Janonienė  anglų kalba  2015

Ona Gilienė

prancūzų kalba

1996

Rima Ignatavičienė

matematika

2002

Irena Najulienė

matematika

2001

Jūratė Petkevičienė

matematika

2002

Marina Valentėlienė

matematika

2004

  Daiva Želvienė   matematika   2017
 Jūratė Bubelienė  informacinės technologijos  2012

Jolita Kuliukienė

informacinės technologijos

2014

Ramūnas Birieta

istorija, politologija

2012

Audronė Čižauskienė

istorija

1998

Rasa Sabūnienė

istorija

2005

Violeta Žekonienė

istorija

2000

  Dariuš Kozlovskij   geografija   2012
 Vida Turbienė  geografija  2014

Alma Čekauskienė

biologija

2013

Živilė Roličiūtė

biologija

2013

 Rimantas Kisielius  dailė  1998

Angelija Vekterienė

dailė

1996

Donatas Greviškis

kūno kultūra

1994

Juozas Varnelis

kūno kultūra

  2012

Laima Kantakevičienė

technologijos

1995

Skirmantė Bačinskienė

chemija

1994

Vida Aleknienė

fizika

2004

Sigitas Andraikėnas

fizika

1999

 Rita Grybaitė  fizika  2015

Nijolė Antanavičienė

choreografija ir šokis

2012

  Lina Rimkuvienė   ekonomika   2017
  Jolanta Sereičikienė

  etika

  2017
  Rimanta Kairaitytė   tikyba   2013

Vyresnieji mokytojai

Irena Karpičienė

anglų kalba

1996

Rasa Kazakevičiūtė

anglų kalba

2011

Vilma Trusovienė

anglų kalba

2012

Darija Zigmantienė

anglų kalba

2008

Jūratė Bubelienė

matematika

1996

Sigitas Andraikėnas

informacinės technologijos

2002

Jūratė Bužinskienė

chemija

1999

Eleonora Kalantienė

etika

1999

Loreta Ribinskaitė

specialioji pedagogė

  2011

Liudmila Calko

socialinė pedagogė

2013

Jūratė Blažonienė

kūno kultūra

  1995
  Ramutis Gudauskas

  kūno kultūra,

  technologijos

 

Algimantas Urbanavičius

lietuvių kalba,

pradinis ugdymas

2003

1996

Mokytojai

 Gražina Morozovienė  anglų kalba  2014

Katažina Vilkauskienė

rusų kalba

  2012
 Irma Gudlenkytė  matematika  2014

Ramunė Jauniškienė

matematika

  2007

Augustina Bižytė-Petrovskienė

biologija, gamta

2004

 Daiva Burkienė  biologija  2014
 Reda Vainorė  muzika  2014

Martynas Matusevičius

technologijos

  2012

Haroldas Šklėrius

teatro edukologija

2013

Tomas Kelpša

psichologija

2012

  Algirdas Šadys   etika   2015
  Tomas Janukėnas   muzika   2016
  Irena Vysockaja   vokiečių kalba   2017

Mokytojai, neturintys kvalifikacinių kategorijų

Žana Kavaliauskienė

būrelis

      Iš viso gimnazijoje dirba 40 metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 13 mokytojų ir 1 mokytojas be kvalifikacinės kategorijos.