Konsultacijų tvarkaraštis 2022–2023 m. m.

Darbo su mokiniais, siekiančiais geresnių pasiekimų (gabiais ir turinčiais spragų),

TVARKARAŠTIS (2022–2023 m. m.) 

Mokytojo vardas, pavardė

Dalykas

Val. per sav.

Darbo laikas

Kabinetas

S. Sipavičiūtė lietuvių kalba

1,5 val.

antradieniai 15.15 – 16.00

trečiadiniais 8.00 – 8.25

305

J. Montrimienė lietuvių kalba

1,5 val.

antradieniais 15.15 – 15.50

penktadieniais 13.30 – 14.05

318

Z. Pakštienė lietuvių kalba

1,5 val.

antradieniais 15.15 – 16.00 ir 16.05 – 16.50

316

E. Mažeikienė lietuvių kalba 1,5 val.

antradieniais 7.50 – 8.25

ketvirtadieniais 7.50 – 8.25

304
R. Šalčiuvienė lietuvių kalba

1,5 val.

trečiadieniais 7.30 – 8.25

ketvirtadieniais 7.30 – 8.25

314

A. Urbanavičius lietuvių kalba

1,5 val.

pirmadieniais 7.50 – 8.25

antradieniais 7.50 – 8.25

 306

V. Trusovienė anglų kalba 1 val pirmadieniais 14.25 – 15.10 205
A. Būdienė anglų kalba

1 val.

trečiadieniais 14.25 – 15.10

227

R. Daugirdienė anglų kalba

1 val.

pirmadieniais 15.10 – 15.55

206

J. Janonienė anglų kalba

1 val.

penktadieniais 7.40 – 8.25

204

I. Karpičienė anglų kalba

1 val.

trečiadieniais 14.25 – 15.10

327

R. Miknienė anglų kalba 1 val. antradieniais 15.15 – 16.00 104
I. Rakovienė anglų kalba 1 val. trečiadieniais 7.40 – 8.25 203
D. Zigmantienė anglų kalba

1 val.

antradieniais 7.40 – 8.25

226

I. Vysockaja vokiečių kalba

1 val.

penktadieniais 15.20 – 16.05

227

A. Raudonienė prancūzų kalba 1 val. penktadieniais 7.40 – 8.25 312
J. Baladžanian-Čiamakina rusų kalba

1 val.

penktadieniais 7.40 – 8.25

103

K. Vilkauskienė rusų kalba 1 val. pirmadieniais 7.40 – 8.25 121
R. Ignatavičienė matematika 1,5 val.

antradieniais 7.40 – 8.25

ketvirtadieniais 8.00 – 8.25

215
I. Asakavičienė matematika 1,5 val.

pirmadieniais 7.40 – 8.25

ketvirtadieniais 8.00 – 8.25

217
D. Želvienė matematika 1,5 val.

antradieniais 7.45 – 8.20

trečiadieniais 7.45 – 8.20

207
J. Petkevičienė matematika 1,5 val. 

pirmadieniais 7.40 – 8.15

trečiadieniais 7.40 – 8.15

120
R. Vėbraitė–Ramanauskienė matematika 1,5 val.

antradieniais 14.20 – 15.00

ketvirtadieniais 7.55 – 8.25

216
J. Bubelienė informacinės technologijos 1 val. antradieniais 14.20 – 15.05 311
J. Kuliukienė informacinės technologijos 1 val.

antradieniais 8.00 – 8.25

ketvirtadieniais 8.05 – 8.25

307
R. Birieta istorija 1 val. antradieniais 7.40 – 8.25 105
A. Čižauskienė istorija 1 val. antradieniais 7.40 – 8.25 326
R.  Sabūnienė istorija 1 val. trečiadieniais 7.40 – 326
V. Žekonienė istorija 1 val. ketvirtadieniais 14.25 – 15.10 106
D. Kozlovskij geografija 1 val. penktadieniais 7.40 – 8.25 310
V. Turbienė geografija 1 val. ketvirtadieniais 15.20 – 16.05 324
Ž. Roličiūtė biologija 1 val. antradieniais 7.40 – 8.20 119
D. Burkienė biologija 1 val.

pirmadieniais 15.10 – 15.30

trečiadieniais 15.10 – 15.35

107
A. Bižytė–Petrovskienė biologija 1 val. pirmadieniais 14.25 – 15.10 315
J. Bužinskienė chemija 1 val.  penktadieniais 7.40 – 8.25 323
A. Miloserdov chemija 1 val. penktadieniais 7.40 – 8.25 324
V. Aleknienė fizika 1 val. penktadieniais 14.25 – 15.10 222
R. Grybaitė fizika 1 val. pirmadieniais 15.15 – 16.00 223
S. Andraikėnas fizika 1 val. ketvirtadieniais 7.40 – 8.25 222