Naujienos

Kodėl verta mokytis Karoliniškių gimnazijoje? Nes čia…

 

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1-19502019-02-06 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, SPRENDIMAS Galioja

 

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO

1-19512019-02-06 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, SPRENDIMAS Galioja

 

Fotografijų konkurso „Mano knygų lentyna 2019“, skirto knygnešio dienai paminėti, meniškiausios nuotraukos

 

Renginiai, skirti Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei

Bendruomenės diktantas – kovo 6 d. 11.10 val. konferencijų salėje

Patriotinių dainų konkursas – kovo 7 d. 13.30 val. aktų salėje, dalyvauja 2-os klasės

Susitikimas su Kovo 11-osios signataru Č. Juršėnu – kovo 8 d. 11.00 val. konferencijų salėje

Koncertas „Skiriu Lietuvai“ – kovo 8 d. 12.00 val. aktų salėje, dalyvauja 1-2 kl.

 

SPALVINGA RENGINIŲ PUOKŠTĖ VASARIO 16-AJAI

Programa

Vasario 13 d. 13.30 val. ,,Daina Tėvynei“ – integruotas istorijos ir muzikos projektas 1 klasių gimnazistams aktų salėje.

Dažnas Lietuvos pilietis žino, kad atkur­tos Lietuvos valstybės diena – Kovo 11-oji, tačiau ne visi žino, jog pirmą kartą Lietuvos valstybė buvo atkurta dar prieš šimtą metų, kai 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pareiškė, kad „skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau­tomis“.

Vasario 14 d. 13.00 val. Karoliniškių bendruomenės vaikinų salės futbolo turnyras sporto salėje.

Vasario 14 d. 13.30 val. istorijos protmūšis 2 klasių gimnazistams aktų salėje.

Vasario 15 d. 8.40 val. himną gieda 1-4 klasių gimnazistai ir mokytojai aktų salėje.

Vasario 15 d. 10.35 val. edukacinė pamoka „Vasaris su partizanų brolių vėliava“ 3 klasių gimnazistams konferencijų salėje.

Vasario 15 d. 12.30 val. „Prisiekiu Laisvę“ – integruota istorijos, lietuvių literatūros ir menų pamoka 4 klasių gimnazistams aktų salėje.

Vasario 16 d. 10 val. jaunimo eisena „Lietuvos valstybės keliu“.

Koliažų, monotipijų paroda „Partizanų dainos“ veikia 2 aukšto fojė.

 

Sveikiname

2018–2019 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybų čempionus:

Kamilę Jakubauskaitę, 2d kl.,

Justiną Lusaitę, 3f kl.,

Ernestą Rynkevič, 2e kl.,

Mantvydą Rimkevičių, 1c kl.,

Igną Katilių, 1c kl.,

Simą Vaitelavičių, 4c kl.,

Tomą Grincevičių, 4b kl.,

ir mokinius ruošusį mokytoją Juozą Varnelį.

Gimnazijos administracija, 2019 m.

 

Sveikiname

VILNIAUS MIESTO 9–12 KLASIŲ MOKINIŲ

MENINIO SKAITYMO KONKURSO 

pirmosios vietos laimėtoją

Gabrielę Orševskytę, 2a kl.,

ir mokinę ruošusią mokytoją Žydronę Siniuvienę.

 Gimnazijos administracija, 2019 m.

 

Sveikiname

51 jaunųjų filologų konkurso (miesto etapo) trečios vietos laimėtojas:

Gabiją Tūbelytę, IV kl.,

Dianą Limbaitę, IV kl.,

ir mokines ruošusią mokytoją Sigitą Kontrimienę.

Gimnazijos administracija, 2019 m.

 

Sveikiname

Geografijos žinių konkurse ADVENTUR 2019 laimėjusius

kelionę į Estiją

   Kristupą Vėtą, 4b kl.,

Maksimą Timochov, 2b kl.,

ir geografijos mokytoją Dariušą Kozlovskį.

Gimnazijos administracija, 2019 m.

 

Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte VR@School

     Vilniaus Karoliniškių gimnazija 2018 metų lapkričio 16 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį pagal Erasmus+ Programos Strateginę mokyklų partnerystę su Informatikos Grigoro Moisil licėjumi Jasuose Rumunijoje. Pagal šią sutartį Vilniaus Karoliniškių gimnazija nuo 2018 metų rugsėjo 1-os dienos dalyvauja tarptautiniame projekte „Ateities mokyklos, naudojančios virtualią aplinką ugdymui ir mokymui klasėse“ (VR@School). Projektas truks iki 2021 metų vasario 28 dienos. Projekto veikla finansuojama iš Erasmus+ programos lėšų. Gimnazijai planuojama skirti 32084 € projekto veiklai įgyvendinti. Projekto partnerių iš Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos pirmasis susitikimas vyks Rumunijoje Jasuose gruodžio 12–15 dienomis. Gimnazijai atstovaus direktoriaus pavaduotoja, projekto koordinatorė Audronė Būdienė ir matematikos mokytoja Irma Asakavičienė.

     Direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė

 

      Teatralizuota istorijos pamoka „Retro“, skirta Lietuvos 100-mečiui 

      Archyvas

Adresas Sausio 13-osios 17, LT–04345 Vilnius

Tel. / faksas (8 5) 24 52 443

E. paštas raštine@karoliniskiugimnazija.vilnius.lm.lt

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Mokomoji kalba  – lietuvių.

Kodas 190008631

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.