Projektai

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“  Karoliniškių gimnazijoje

      Gimnazijos 1-ųjų ir 2-ųjų klasių mokiniams prasidėjo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0008, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, antrasis paskaitų ciklas „Fizinio aktyvumo ugdymas“. Sausio ir vasario mėnesiais vyko pirmosios medicinos pagalbos mokymai, kuriuose dalyvavo 350 gimnazijos mokinių.

Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje

      Sausio 28 dieną Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje prasidėjo 5 mėnesius truksiantis sveikatos raštingumo ugdymo projektas 1-ųjų ir 2-ųjų gimnazijos klasių mokiniams. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto metu bus gilinamos žinios ir įgūdžiai penkių paskaitų cikle tokiomis temomis:

      1. Pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimas.

      2. Sveikos gyvensenos skatinimas.

      3. Žalingų įpročių ir priklausomybių rizikos.

      4. Fizinis aktyvumas.

      5. Lyčių lygybė ir asmenų nediskriminavimas.

      Kiekvienai paskaitai bus skiriamos po 2 akademines valandas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Būdienė, 2022 m.

 

Neformaliojo švietimo centro kuruojamas projektas

„Geros savijautos programos“

      Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje vyksta Neformaliojo švietimo centro kuruojamo projekto „Geros savijautos programos“ renginiai. Šis projektas skirtas sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai. Siekiama, kad projekto veiklos ugdytų mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, taip pat stiprintų vaikų ir jaunimo psichologinį atsparumą, savivertę bei skatintų jų motyvaciją mokytis.

Gimnazijos psichologė L. Vitkė