VR@School

Tarptautiniai nuotoliniai penkių dienų mokymai apie VR laboratorijų steigimą mokyklose

      Gimnazija dalyvauja Erasmus+ Strateginės partnerystės projekte VR@School nuo 2018 metų.  2021 m. birželio 28 – liepos 2 dienomis mūsų gimnazijos 5 mokytojai Vilma Trusovienė, anglų kalbos mokytoja, Irma Asakavičienė, matematikos mokytoja, Jūratė Bužinskienė, chemijos mokytoja, Martynas Matusevičius, technologijų mokytojas ir Audronė Būdienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kartu su kitais mokytojais, švietimo darbuotojais, technologijų specialistais iš 4 šalių (Italijos, Portugalijos, Rumunijs ir Lietuvos) dalijosi patirtimi, diskutavo, kaip įtraukti mokinius į ugdymo(si) procesą šiuolaikinių technologijų neišsenkančiomis galimybėmis. Šiuo projektu siekiame:

– skatinti mokytojus naudotis naujausiomis technologijomis ir internetiniais mokymo ištekliais;

– padėti mokytojams išmokti naudotis virtualios ir papildytos realybės galimybėmis;

– sukurti STEM mokslų VR pamokų planus;

– padėti mokyklų vadovams ir mokytojams įrengti mokyklose VR laboratorijas.

Projekto rezultatai ir produktai:

‒ Teach@School virtuali biblioteka;

‒ virtualios realybės gidas mokytojams;

‒ VR mokymo ištekliai STEM mokslų ir tarpdisciplininio ugdymo pamokoms;

‒ tarptautiniai mokymai mokytojams ir mokymų vadovams.

Atvirų internetinių mokymo išteklių pamokoms katalogas (https://www.vr-school.eu/lectii):

‒ 40 mokymo priemonių;

‒ 40 pamokų planų.

 

Projekto „VR@School“ rezultatų pristatymas

Tarptautinio projekto VR@School lankstinukas

 

Florencijoje įvyko trečiasis Erasmus+ projekto „VR@School“ partnerių susitikimas

      2020 m. vasario 13-14 d. Florencijoje (Italija) įvyko trečiasis Erasmus+ projekto „VR@School“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo aštuonių partnerių organizacijų atstovai iš keturių Europos šalių – Rumunijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos.

      Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, lėšos, numatytas artimiausios veiklos kalendorius, susitarta dėl tolimesnės 5 gimnazijos mokytojų stažuotės Florencijoje spalio 5–9 dienomis. 

      Tarptautinio susitikimo metu partnerių atstovai pasidalino šio projekto sklaida savo šalyse. Lietuvai atstovavo mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė ir matematikos mokytoja Irma Asakavičienė bei SIH atstovės – direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė. Direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė pristatė Karoliniškių gimnazijoje vykusio seminaro mokytojams VR@School projektą, skaitmeninių technologijų taikymą pamokose, inovatyvią metodologiją, VR akinių panaudojimo pamokose galimybes, aptarė VR akinių įsigijimo gimnazijoje galimybės.

   Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė, 2020 m. vasario 15 d.

 

Seminaras „Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas ugdymo procese

pagal VR@School projektą“

      2019 m. lapkričio 26 d. Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje vyko bendruomenės mokymai. Seminaro „Skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimas ugdymo procese pagal VR@School projektą“ metu mokytojai dalinosi patirtimi, kaip ugdymo procese naudotis įvairiomis skaitmeninėmis programėlėmis, aplikacijomis, VR akiniais. Pranešimus ruošė ir skaitė gimnazijos mokytojai: Gintarė Žilinskienė, Rita Grybaitė, Irma Asakavičienė, Jūratė Janonienė, Irena Vysockaja, Algimantas Urbanavičius, Martynas Matusevičius, bei SIH projektų koordinatorė Gileta Kierienė. Seminaro metu mokytojai galėjo išbandyti VR akinius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

VR@School projekto koordinatorė Audronė Būdienė, 2019 m. lapkričio 27 d.

 

Karoliniškių gimnazijos mokytojai dalyvavo 

tarptautinio projekto VR@School  mokymuose

      2019 m. rugsėjo 16-20 d. Jasuose (Rumunija) įvyko „VR@School“ projekto mokymai „Naujų technologijų ir virtualios realybės taikymas švietime“.

      Mokymų metu dalyviai gilinosi į naujų technologijų ir internetinių mokymosi išteklių taikymo galimybes mokymo(si) procese, iš pirmaujančių savo srities profesionalų sėmėsi žinių apie neribotas virtualios ir papildytos realybės taikymo galimybes pačiose įvairiausiose srityse – moksle, medicinoje, inžinerijoje, švietime ir kt.

Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 20 mokytojų bei švietimo specialistų iš visų partnerių šalių. Vilniaus Karoliniškių gimnazijai mokymuose atstovavo direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Janonienė, lietuvių kalbos mokytojas Algimantas Urbanavičius, technologijų mokytojas Martynas Matusevičius ir matematikos mokytoja Irma Asakavičienė.

Direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė, 2019 m. rugsėjo21 d.

Daugiau rasire čia.

 

„VR@School“ antrasis partnerių susitikimas (Bragancoje, Portugalijoje)

     2019 m. gegužės 30-31 d. Bragancoje (Portugalija) įvyko antrasis  projekto „VR@School: Future schools using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training in the classroom“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo aštuonių partnerių organizacijų atstovai iš keturių Europos šalių: Rumunijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos.

      Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, numatytas artimiausių veiklų kalendorius, pristatyta projekto lankstinukas bei interneto svetainė https://vr-school.eu.

      Vilniaus Karoliniškių gimnazijai atstovavo fizikos mokytoja Rita Grybaitė ir anglų kalbos mokytoja Gintarė Žilinskienė.

2019 m. birželio 3 d.

 

VR@School projekto pirmasis partnerių susitikimas

 Ir trumpas filmukas Laboratorijoje

      2018 m. gruodžio 13–14 d. Jašyje (Rumunija) įvyko pirmasis Erasmus+ projekto „VR@School: Future schools using the power of Virtual and Augmented Reality for education and training in the classroom“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo aštuonių partnerių organizacijų atstovai iš keturių Europos šalių:

      Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil“, Iasi (Rumunija) – koordinatorius;

      Fundatia EuroEd, Iasi (Rumunija);

      Make up your business, Iasi (Rumunija);

      Pixel Associazione, Florence (Italija);

      CIPAT, Florence (Italija);

      Instituto Politécnico de Bragança, Braganca (Portugalija);

      Soros International House, Vilnius (Lietuva);

      Vilniaus Karoliniškių gimnazija, Vilnius (Lietuva).

     Susitikimo metu buvo aptarti projekto tikslai, uždaviniai, suplanuoti intelektiniai produktai, numatytas artimiausių veiklų kalendorius.

      Taip pat partneriai turėjo progą susipažinti su naujais kolegomis, pristatyti savo organizacijas bei įgyvendinamus projektus. Karoliniškių gimnazijai atstovavo direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė ir matematikos mokytoja Irma Asakavičienė.

Direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė, 2018 m. gruodžio 17 d.

 

Gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte VR@School

     Vilniaus Karoliniškių gimnazija 2018 metų lapkričio 16 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį pagal Erasmus+ Programos Strateginę mokyklų partnerystę su Informatikos Grigoro Moisil licėjumi Jasuose Rumunijoje. Pagal šią sutartį Vilniaus Karoliniškių gimnazija nuo 2018 metų rugsėjo 1-os dienos dalyvauja tarptautiniame projekte „Ateities mokyklos, naudojančios virtualią aplinką ugdymui ir mokymui klasėse“ (VR@School). Projektas truks iki 2021 metų vasario 28 dienos. Projekto veikla finansuojama iš Erasmus+ programos lėšų. Gimnazijai planuojama skirti 32084 € projekto veiklai įgyvendinti. Projekto partnerių iš Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos pirmasis susitikimas vyks Rumunijoje Jasuose gruodžio 12–15 dienomis. Gimnazijai atstovaus direktoriaus pavaduotoja, projekto koordinatorė Audronė Būdienė ir matematikos mokytoja Irma Asakavičienė.

     Direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė

 

      Visą informaciją apie tarptautinį projektą VR@School rasite čia.