Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojai susipažįsta su LeaCoMM – platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojai susipažįsta su LeaCoMM –

platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams

      Kovo 1 dieną gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Būdienė pasidalino su mokytojais patirtimi, kurią vasario 17-19 dienomis įgijo tarptautinėje konferencijoje „Migracija-Mažumos-Mokykla-Mokytojų švietimas“ Štutgarte, ir paragino mokytojus prisijungti prie platformos LeaCoMM.

       A. Būdienė pabrėžė, kad dalyvavimas virtualioje erdvėje (platformoje) bendraujant su penkių šalių (Turkijos, Slovėnijos, Airijos, Vokietijos ir Graikijos) mokytojais, švietimo atstovais atvers mūsų gimnazijos mokytojams naujas galimybes ir sąlygas tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti, dalytis gerąja darbo patirtimi, mokymo metodais, skleisti medžiagą bei išteklius. Pavaduotoja atkreipė dėmesį, kad projektas atspindi vis didėjančią mokinių įvairovę, kuri reikalauja skirti ypatingą dėmesį migracijai ir etniškumui, mokyklų ugdymo procese. „LeaCoMM“ projektas orientuotas į  prioritetines kryptis: kalbų mokymą(si) ir daugiakalbystę, mokyklų ir mokymo proceso pertvarkymą atsižvelgiant į daugiakultūrinės aplinkos poreikius. A. Būdienė pasidžiaugė, kad nuo 2014 metų gruodžio mėnesio, kai mūsų gimnazijoje SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projektą, platformos medžiagos pilotavime aktyviai dalyvavo gimnazijos mokytojai Irma Gudlenkytė, Katažina Vilkauskienė, Gražina Morozovienė, kurios susitikime su kolegomis  trumpai pasidalino savo įgyta naudinga patirtimi.

2016 m. kovo 1 d. 

Comments are closed.