Vasario 16-ajai skirti renginiai vasario 12 dieną Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje

Vasario 16-ajai skirti renginiai vasario 12 dieną

Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje

Tautinės giesmės giedojimas
8.30 val. Aktų salėje

Dalyvauja 1-4 klasių mokiniai ir mokytojai

Istorinė viktorina, skirta Vasario 16-ajai ir Lietuvos prezidento Kazio Griniaus 150-osioms

gimimo metinėms,

10.50 val.

Aktų salėje, dalyvauja 1 klasės.

12.30 val.

Aktų salėje, dalyvauja 2 klasės.

Rengėjai

Comments are closed.