Naujienos

Kodėl verta mokytis Karoliniškių gimnazijoje? Nes čia…

 

Bazinė mokykla

      Informacija brandos egzaminus laikysiantiems eksternams

      Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

      Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais, nuo rugsėjo 16 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Savivaldybių bazines mokyklas galima sužinoti savivaldybių administracijų švietimo padaliniuose ir savivaldybių tinklalapiuose. Tinklalapyje www.nsa.smm.lt bazinių mokyklų sąrašas bus atnaujintas iki rugsėjo 20 dienos.

      Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

      Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

      Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

      1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

      2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

      3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

      4) užsienio šalies mokyklos mokinys užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

      Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Vilniaus Karoliniškių gimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą. Įmokos  naudojamos eksternams registruoti, brandos egzaminams organizuoti, vykdyti ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Eksterno prašymo laikyti brandos egzaminus pavyzdys

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos kodas 190008631.

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos adresas Sausio 13-osios g. 17, LT-04345 Vilnius.

Atsiskaitomoji sąskaita LT567044060001239235, AB SEB, banko kodas 70440.

Kontaktai pasiteirauti:

tel. (8 5) 245 2443 arba (8 5) 245 2444;

el. p. rastine@karoliniskiugimnazija.vilnius.lm.lt 

Eksternų prašymai priimami Vilniaus Karoliniškių gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo rugsėjo 16 iki lapkričio 24 dienos.

Eksternų prašymų priėmimo laikas:

nuo 9.00 val. iki 11.30 val. ir nuo 12.30 val. iki 15.00 val.

 

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas

      Spalio 11 d. Karoliniškių gimnazijoje buvo minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena, kai buvo siekiama atkreipti bendruomenės dėmesį į psichikos sveikatos svarbą, skatinti savo emocijų atpažinimą bei suteikti informacijos apie pagalbos būdus ir galimybes. Šią dieną gimnazijoje vyko įvairios akcijos bei renginiai.

      Pirmiausia, mokiniai ir mokytojai buvo kviečiami įsivertinti savo nuotaiką bei apgalvoti, su kuo ji yra susijusi. Pastebėta, kad nemaža dalis mokinių buvo linkę savo nuotaiką įvertinti labiau neigiamai. Tokia tendencija sutampa su „Jaunimo linijos“ atlikto tyrimo rezultatais, kuomet gauta, kad 83% jaunų žmonių patiria emocinius sunkumus. Šie rezultatai skatina ieškoti prastos savijautos priežasčių, informuoti apie pagalbos būdus ir galimybes, skatinti bendruomenės narius nelikti abejingiems, dažniau domėtis vieniems kitais.

      Taip pat gimnazijoje vyko psichologės L. Vitkės paskaita apie psichologinį atsparumą, kuomet buvo gilinamasi, kuo pasižymi psichologiškai atsparūs žmonės, kaip stiprinti savo psichologinį atsparumą, o dailės mokytoja A. Vekterienė kvietė mokinius į jau tradicija tampančią menų terapiją, kur buvo galima nupiešti savo mini pasaulį ir taip išreikšti savo jausmus. Galiausiai, socialinė pedagogė L. Calko kartu su pirmos ir ketvirtos klasių mokiniais, psichologe bei 1a klasės vadove surengė akciją „Šypsena“, simbolizuojančią gerą psichikos sveikatą bei bendrystę.

      Rūpinkimės savimi ir vieni kitais!

Karoliniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisija, 2021 m. spalio 12 d.

 

Švęskime laisvę!

Sveikiname gimnazijos bendruomenę Kovo 11-osios proga

Eglė, Arūnė ir mokyt. Augustė, 2021 m. kovo 8 d. 

 

Laisvę kuriame kasdien. Su Vasario 16-ąja!

 

Istorijos – literatūros – menų projektas

Inscenizacija „Vilniaus mugė“

 

   

„Žvelk širdimi tik į širdį“

                                                           A. Mickevičius

Integruota romantizmo pamoka

      „Penktadienį vykęs renginys, vedęs per Romantizmo epochą, buvo unikali galimybė iš naujo išgyventi jausmų ir emocijų pasaulį, kuris buvo namai įžymiems kūrėjams. Įkūnytos asmenybės įgauna autonomiją, kuri gimdo, ugdo giliai užslėptus jausmus ir tarnauja kaip svarbi pamoka.“ /R. Petrauskas/

      „Integruota pamoka apie Romantizmo epochą buvo nuostabi patirtis. Sužavėjo pasirodymų, kalbų įvairovė, kuri leido pasijusti tarsi tikrame romantizmo spektaklyje, daugiau sužinoti apie XIX a. kultūrą, tradicijas, požiūrį į supantį pasaulį, o puikūs kostiumai perteikė puošnumo, kilnumo jausmą. Mano nuomone, tokių pamokų turėtų būti kuo daugiau.“ /V. Pranckūnaitė/

     „Penktadienio popietę Karoliniškių gimnazija nusikėlė į XIX a. romantizmo gyvenimą. Įvairiomis kalbomis iš lūpų pasipylusios eilės nunešė į svajingą kasdienybę. Iš praeities atgimę autoriai ir jų kūriniai dar labiau pagilino šios epochos žinias. Prašmatnūs drabužiai, Vienos valsas ir nepriekaištinga vaidyba pavertė popietę tikra romantizmo diena.“ /A. Naraškevičiūtė/

      „Gražus renginys. Labiausiai sužavėjo deklamuotojų drąsa, poetų jausmų išreiškimas ir nusivylimas žiauriu pasauliu nukėlė į romantizmo laikus. Gražu tai, jog galėjome pasiklausyti įvairių kalbų, kurios yra visiškai skirtingos – skirtingai skamba ir skleidžia skirtingas emocijas ir temperamentą. Mačiau, kiek daug mokiniai ir mokytojai įdėjo darbo: tų laikų kostiumai, jauki atmosfera. Toks įdomus ir intelektualus renginys turėtų vykti kasmet.“ /G. Černauskaitė/

      „Renginys labai nustebino: visi puikiai deklamavo. Sužavėjo Adamas, prabilęs Libano valstybine kalba. Tekstas buvo be galo gražus net tos kalbos nesuprantančiam žmogui. Vis dėlto didžiausią įspūdį paliko Evelina, deklamavusi ištrauką iš A. Puškino „Eugenijaus Onegino“. Rusų kalba skaitytas Tatjanos laiškas buvo kupinas emocijų, skaitytoja puikiai įsijautė į vaidmenį ir paliko mane be žado.“ /A. Drapeko/

      „Gegužės 3 d. vykusiame romantizmo renginyje man labai patiko mokiniai, prabilę įvairiomis pasaulio kalbomis. Nustebino Adamas, kuris deklamavo eilėraštį Libano valstybine kalba. Buvo labai džiugu pamatyti gerai pasiruošusius mokinius ir valandą praleisti romantizmo apsuptyje.“ /J. Musvicaitė/

      „Ačiū mokytojams ir mokiniams už pastangas ir sunkų darbą.“ /D. Narbutas/

2019 m. gegužės 3 d.

 

„Prisiekiu Laisvę“ – integruota istorijos, lietuvių literatūros ir menų pamoka 

 

      Teatralizuota istorijos pamoka „Retro“, skirta Lietuvos 100-mečiui 

      Archyvas

Adresas Sausio 13-osios 17, LT–04345 Vilnius

Tel. / faksas (8 5) 24 52 443 

E. paštas raštine@karoliniskiugimnazija.vilnius.lm.lt

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Mokomoji kalba  – lietuvių.

Kodas 190008631

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.