Naujienos

Šlovė Ukrainai! Слава Україні! Героям Слава!

 

Kodėl verta mokytis Karoliniškių gimnazijoje? Nes čia…

 

    Svarbu!

  Nuo kovo 1 d. prasidėjo elektroninė prašymų registracija į Vilniaus miesto mokyklas 2022–2023 mokslo metams. 

     Prašymai  pildomi ir pateikiami per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninę prašymų registracijos sistemą adresu https://svietimas.vilnius.lt/

Priėmimo į gimnaziją tvarka

      ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO

     VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

   2022 METŲ VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKIRSTYMO Į KLASES TVARKOS APRAŠAS

Kandidatų, kviečiamų mokytis Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje 2022-2023 m. m., sąrašas

Priėmimo komisijos birželio 13 d. nutarimu (prot. Nr. 3) papildomai kviečiami šie kandidatai

Priėmimo komisijos birželio 21 d. nutarimu (prot. Nr. 4) papildomai kviečiami dar šie kandidatai

Informacija būsimiems Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

2022–2023 m. m. mokiniams ir jų tėvams

      Elektroninės mokymosi sutartys su būsimų mokinių tėvais nuo 2022–06–03 pasirašomos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/ (toje sistemoje, kur teikėte prašymus mokytis mokykloje). Gimnazijos direktorius pasirašys Jūsų jau pasirašytą el. sutartį (išimtiniais atvejais sutartį galėsite pasirašyti atvykę į gimnaziją).

      Sutartis įsigalios, kai pateiksite mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba jo kopiją. Tai galite atlikti vienu iš dviejų būdų:

 1. mokymosi pasiekimų pažymėjimo skenuotą kopiją galima pateikti el. paštu priemimokomisija@karoliniskiugimnazija.lt iki liepos 1-os dienos;

      2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą galite atsinešti atvykdami į Karoliniškių gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo vietą, pasirinkę Jums patogiausią laiką iš žemiau nurodyto. Kopiją padarysime.

      Priėmimo komisijos narių budėjimo laikas:

      birželio 23 d. nuo 8.30 val. iki 16.00 val., 107 kab.;

      birželio 27 d. nuo 8.30 val. iki 17.00 val., 107 kab.;

      birželio 28 d. nuo 8.30 val. iki 17.00 val., 107 kab.;

      birželio 30 d. nuo 8.30 val. iki 17.00 val., 107 kab.;

      liepos 1 d. nuo 8.30 val. iki 16.00 val., 107 kab.

      Papildomi reikalavimai:

      a. būsimiems pirmų ir antrų klasių mokiniams:

2 nuotraukos (2,5 x 3 cm), kurios reikalingos mokinio pažymėjimui (galima pateikti iki rugsėjo 2 d.), elektroninė sveikatos pažyma (galima pateikti iki rugsėjo 15 d.);

      b. būsimiems trečių ir ketvirtų klasių mokiniams:

  • 2 nuotraukos (2,5 x 3 cm), kurios reikalingos mokinio pažymėjimui (galima pateikti iki rugsėjo 2 d.);
  • būtina atvykus priėmimo komisijos narių budėjimo laiku (žr. aukščiau) užpildyti vidurinio ugdymo programos individualų ugdymo planą.

      Kitus dokumentus, pvz., patvirtinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, ir kt. pristatyti priėmimo komisijai iki liepos 1 d. arba pirmą rugsėjo savaitę klasės auklėtojui.

      Priėmimo komisijos darbo telefonas pasiteirauti +37067590835 (nuo birželio 7-os iki liepos 1-os  darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.).

 

Vilniaus mokinių tėvai kviečiami į prašymų pateikimo el. būdu mokymus

      Socialinių išmokų skyrius kviečia mokinių tėvus į el. prašymo pateikimo per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) mokymus „Kaip elektroniniu būdu pateikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti?“.

 

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

 

Paskutinio skambučio šventinės akimirkos

2022 m. gegužės 26 d.

 

Grožinės literatūros vertimo dirbtuvės

      Gegužės 11 d. 1b klasės mokiniai, besimokantys vokiečių kaip antrosios užsienio kalbos, dalyvavo vertimo dirbtuvėse, kurias vedė Lietuvos grožinės literatūros vertėjų sąjungos narė vertėja Austėja Merkevičiūtė.

      Dirbtuvių metu mokiniai turėjo galimybę iš arti susipažinti su vertėjo ir kalbos redaktoriaus profesijomis. Vertėjai Austėjai Merkevičiūtei padedant mokiniai išvertė į lietuvių kalbą austrų rašytojo Ervino Mozerio kūrinį „Das Tretflugzeug“, aptarė vokiečių ir lietuvių kalbų raiškos galimybes bei atkreipė dėmesį į gramatinių kategorijų perteikimo keblumus ir būdus.

2022 m. gegužės 12 d.

 

Mieli kolegos!

      Kviečiame Jus pasidžiaugti ir išbandyti savo jėgas bei žinias žaidžiant projekto metu sukurtą stalo žaidimą. Žaidimą rasite skaitykloje.

Projekto dalyviai, 2022 m. gegužė

 

Pavasario festivalis „Šokio fiesta“ Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje

      Gegužės 6 dieną gimnazijoje įvyko šventinis renginys „Šokių fiesta“, skirtas tarptautinei šokių dienai paminėti. Renginio metu buvo pristatyti 8 skirtingi šokių stiliai ir jų atsiradimo istorijos. Choreografijos mokytoja Neda Kibildienė, paruošusi daugumos pateiktų festivaliui šokių choreografines kompozicijas, paskutiniame moderniame šokyje dalyvavo kartu su savo mokiniais. Festivalio metu gimnazijos Padėkos raštais buvo apdovanoti visi renginyje dalyvavę šokėjai, o  Vilniaus miesto savivaldybės padėkos raštais – šalies ir miesto olimpiadų nugalėtojai: Dominykas Dobkevičius, 4b kl., ir jo matematikos mokytoja Rima Ignatavičienė; Martynas Lukas Šliažas, 4b kl., ir jį ruošęs geografijos mokytojas Dariušas Kozlovskij; Reda Fedorovičiūtė, 3d kl.,  ir jos rusų kalbos mokytoja Katažina Vilkauskienė;  Ugnė Jonikaitė, 3a kl.,  ir jos anglų kalbos mokytoja Rasa Miknienė. Tikimės, kad kitą pavasarį šokių festivalis  ne tik suburs gausesnį būrį bendraminčių,  bet ir vėl dovanos puikias akimirkas ir gerą nuotaiką bei šilumą.

 Direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė, 2022 m. gegužės 7 d.

 

Virtuali paroda „Loreta Asanavičiūtė: mergina, nepabūgusi tankų“

      Lietuvos valstybės naujasis archyvas parengė virtualią parodą, pasakojančią apie merginą, tapusią Lietuvos laisvės simboliu – Loretą Asanavičiūtę. 1991 m. sausio 13-ąją tyli ir rami mergina stojo didvyriškai ginti Lietuvos laisvės. Budėjo prie Televizijos bokšto, netoli savo namų, kur naktį pradėjo artėti sovietų tankai. Jų vikšrų buvo stipriai sužalota ir tą pačią naktį mirė ligoninėje. Šių metų balandžio 22 d. jai būtų sukakę 55-eri.

      Parodoje atspindėta Loretos biografija, eksponuojamos fotografijos, rankraščiai. Parodos lankytojai turės progą susipažinti su parašytomis knygomis, straipsniais apie L. Asanavičiūtę, kitais atminimo ženklais, pamatyti vaizdo įrašus.

      Specialiai šiai parodai tekstus parengė ir papildoma medžiaga pasidalino Vilniaus Karoliniškių gimnazijos, kurioje mokėsi Loreta, mokytoja Audronė Būdienė, Lietuvos laisvės gynėja, buvusi Loretos draugė Loreta Tručiliauskaitė-Šlekienė, knygos „Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atmintis“ autorė dr. Ina Dagytė-Mituzienė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Danutė Pamerneckytė.

      Nuoširdžiai Jiems dėkojame!

      Parodos partneriai:

      Lietuvos centrinis valstybės archyvas;

      Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

***

      Parodos vizualizacija. Autorius – dail. Jokūbas Zovė. 2022 m.

      Parodos nuorodą rasite čia.

 

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „MANO KNYGŲ LENTYNA“,

SKIRTO KNYGNEŠIO DIENAI PAMINĖTI, MENIŠKIAUSIOS NUOTRAUKOS

      „Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos“ (Ciceronas). Kovo 18-ą mūsų gimnazija paminėjo knygnešio dieną fotografijų konkurso „Mano knygų lentyna“ nugalėtojų apdovanojimo švente. Du mėnesius tęsėsi šis konkursas, kuriame dalyvavo 1-ųjų gimnazijos klasių mokiniai. Diplomais bei prizais apdovanoti 5 nominantai, skirtos 7 padėkos konkurso dalyviams už nuotraukų originalumą bei meniškumą.

      Kviečiame gimnazijos bendruomenę pasidžiaugti mūsų mokinių fotografijomis!

      Organizatoriai – skaityklos darbuotoja Ž. Kavaliauskienė ir dailės mokytojas R. Kisielius

2022 m. kovo 30 d.

 

Gamtos mokslų dienos su Vilniaus TECH 2022

      Kovo 22–25 dienomis mūsų gimnazijoje vyko gamtos mokslų dienų renginiai. Tikslas – sudominti mokinius fizikos, biologijos ir chemijos dalykais, skatinti mokymosi motyvaciją, paįvairinti mokymosi procesą.

      Kovo 22 dieną 1c klasė vyko į VU. Ten aplankė Fizikos muziejų, kuriame sukaupta daugybė senų mokslinių prietaisų ir įrankių. Užgrojo senas gramofonas, o su senovine skaičiavimo mašinėle niekas nemokėjo skaičiuoti.

      Taip pat 1c mokiniai dalyvavo VU ir Energetikos ministerijos organizuotame Žemės dienai skirtame renginyje. Spalvino vazonėlius, sodino kambarines gėles, vaišinosi sausainiais ir atsakinėjo į klausimus apie aplinkos taršos mažinimą.

      Daugiausia renginių vyko kovo 23 d. Nuo pat ryto gimnazijoje įsikūrė mobilus planetariumas. Sferiniame kine antrokai gimnazistai stebėjo Saulės sistemos pakraščius ir sužinojo, kaip ruošiami astronautai.

     3 gimnazijos klasės vyko į Vilniaus TECH universiteto Fizikos ir chemijos laboratorijas. 3a fizikos grupės vaikinai atliko tris tiriamuosius fizikos laboratorinius darbus, o 3a chemijos grupė atliko darbą „Laboratorinių darbų technika“.

     2 gimnazijos universitetinės klasės Vilniaus TECH universitete išklausė paskaitą „Atomas, šviesos kilmė, lazeriai“ ir pabuvojo Statybos fakulteto laboratorijose.

      Kovo 24 d. 1d ir 3b klasių chemijos grupė dalyvavo nuotolinėje paskaitoje „Cheminės medžiagos aplink mus“.

      Antrokai gimnazistai iš makaronų statė tiltus. 2a ir 2b klasių makaronų tiltas išlaikė 2,75 kg, o 2c ir 2e – 2,5 kg.

     Kovo 25 d. pirmokai gimnazistai dalyvavo protmūšyje „Sulaužyk smegenis“. Protmūšio metu komandų nariai tikrinosi gamtos mokslų žinias, ginčijosi ir diskutavo ieškodami teisingo atsakymo ir džiūgavo jį atradę. Vyko labai arši kova, į priekį išsiverždavo tai viena, tai kita komanda, komandas skirdavo vos vienas taškas. Ir po labai įtemtos kovos I vietą iškovojo 1d klasės komanda, II vietą – 1b klasės komanda, o III – 1e klasės komanda. Sveikinam nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyvavusiems!

      Gamtos mokslų mokytojai dėkoja už bendradarbiavimą VU ir Vilniaus TECH universitetui, taip pat mokiniams už aktyvų dalyvavimą. Linkim gražaus pavasario. Iki susitikimo kitais metais!

Gamtos mokslų mokytojai, 2022 m. kovo 26 d.

 

Tiksliųjų mokslų savaitė 2022

      Pavasaris. Bundanti gamta skatina judėti, kurti. Tai paskatino ir nemažai gimnazistų „pakrapštyti smegenis“ ir kovo 14–18 dienomis sudalyvauti tiksliųjų mokslų savaitės renginiuose. Startavome pirmadienį su tarptautinės Pi dienos paminėjimu. Ši diena kartu ir Pyragų diena. Tai pirmiausiai priminė matematikos mokytojai. Per saldžiąją pertrauką mokytojų kambaryje buvo ragaujamas prabangus ir gardus PI tortas su kvapnia kava. Kartu prisiminėm ir konstantą PI. Gaila, bet pandemija su karantinu „suvalgė“ dvejų metų tiksliųjų mokslų savaites.

      Kaip ir prieš karantiną, mokiniai nėrėsi iš kailio, naršė internete ir ieškojo specialioje literatūroje medžiagos, kad sukurtų projektus, parodančius matematikos ryšį su kitais mokslais ir gyvenimo sritimis, ieškojo, patys kūrė ir sprendė su jomis susietas užduotis. Tikrai buvo verta pamatyti ir pasiklausyti kovo 15 d., antradienį, projektų pristatymų. Dauguma bandė susieti savo pomėgį, hobi su tiksliaisiais mokslais. Kai kurie projektai stebino savo originalumu ir autorių kūrybingumu. Keista, bet dažniausiai pasitaikiusios temos buvo „Matematika ir muzika“, „Matematika ir dailė“. Pasirodo, kad tarp matematikos ir meno yra daug bendra. Ypač įdomus ir informatyvus pasirodė projektas „Matematika ir medicina“, kurį pristatė Melida (3b kl.). Dalyvavę pristatymuose gimnazistai klausėsi susidomėję ir sėmėsi patirties. Norėtųsi, kad juose paskelbta informacija, įdomybės pasiektų didesnės mokinių dalies protus ir išliktų ilgam.

      Matematika – jei ne mokslų karalienė, tai tikrai pagalbininkė daugelyje sričių. Nemažą indėlį į jos pačios aruodą įnešė ir Lietuvos matematikai. Trečiadienio, t. y. kovo 16 d., rytą aktų salėje vyko dėmesio verta paskaita „Lietuvos matematika“. Įdomi ne tik tema, bet ir ketvirtokų iniciatyva pravesti paskaitą jaunesniesiems savo draugams antrokams. Karolinos ir Aistės (4a kl.) pristatymo įdėmiai klausėsi 2a, 2c ir 2d klasių gimnazistai.

      „Tiksliosios savaitės“ vinis – trečiadienio pirmokų protmūšis. Kautis – tai kautis. Drąsiai dalyvavo visos 7 pirmokų klasės. Renginį vedė ketvirtokai Neimedas ir Ramunė, asistentėmis–pagalbininkėmis dirbo trečiokės (3a) ir Mykolas. Įveikusi nemažai su įvairiomis sritimis susijusių linksmų integruotų užduočių pirmoji buvo 1e kl. komanda (35,2 t.), antroji – 1a (34,3 t.) ir trečioji – 1c (31,2 t.). Direktorius pasveikino nugalėtojus, įteikė jiems diplomus, saldžiuosius prizus. Tokių protmūšių patirtis byloja – ne viską lemia akademinės žinios. Todėl dalyvauti juose tikrai verta!

      Paskutinę savaitės dieną, t. y. penktadienį, matematinių stalo žaidimų turnyre savo sugebėjimus demonstravo mokyklos antrokai. Mokytoja Irma Asakavičienė „dirigavo“ ir teisėjavo žaidžiantiems matematinius ALIAS, DOMINO, RUMMY, SOLO ir UNO. Prizines vietas (diplomus ir saldumynus) pasidalino: I vietą – 2c kl. mok. Karolis N., II vietą – 2a kl. mok. Mileta R., III vietą – 2e kl. mok. Dominykas J. Šio renginio dalyviai įsitikino, kad matematika gali būti patraukli, žaisminga, azartiška. Žaidžiant galima ir jos išmokti.

      Taigi šis „Žaisdami mokomės matematikos“ turnyras ir užbaigė tiksliųjų mokslų maratoną. Finišas. Atsisveikinam iki kitų metų kovo 14 dienos, t. y. iki π 3,14.

Tiksliųjų mokslų metodinis ratelis, 2022 m. kovo 19 d.

 

Renginių, skirtų Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei, šventinės akimirkos

        Kovo 10 d. 12.45 val. – lietuviškos patriotinės dainos konkursas ,,Laisvė“. Dalyvavo 1–2 kl.

      Kovo 4 d. 12.45 val. – bendruomenės diktantas.

 

Protmūšio, skirto Vasario 16-ajai akimirkos

2022 m. vasario 11 d.

    

Vilnius atveria jau 18 modernizuotą stadioną – šįkart atsinaujino Karoliniškės

      Vilniaus miesto savivaldybė užbaigė Karoliniškių gimnazijos stadiono rekonstrukciją ir atvėrė aikštyną naudojimui. Tai jau 18 atnaujintas aikštynas iš 40 – būtent tiek aikštynų per kadenciją numatyta modernizuoti koalicijos darbų programoje.

      „Per pastaruosius dvejus metus sukūrėme mechanizmą, kuris leidžia tikrai greitai ir kokybiškai renovuoti ugdymo įstaigų aikštynus, todėl neabejojame, kad koalicijos programoje nustatytus tikslus ne tik įgyvendinsime, bet ir viršysime. Šių metų pabaigoje turėsime 23 užbaigtus stadionus, o kitą pavasarį pradėsime dar vieną etapą“, – skaičiuoja Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Daugiau skaitykite čia

 

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas

      Spalio 11 d. Karoliniškių gimnazijoje buvo minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena, kai buvo siekiama atkreipti bendruomenės dėmesį į psichikos sveikatos svarbą, skatinti savo emocijų atpažinimą bei suteikti informacijos apie pagalbos būdus ir galimybes. Šią dieną gimnazijoje vyko įvairios akcijos bei renginiai.

      Pirmiausia, mokiniai ir mokytojai buvo kviečiami įsivertinti savo nuotaiką bei apgalvoti, su kuo ji yra susijusi. Pastebėta, kad nemaža dalis mokinių buvo linkę savo nuotaiką įvertinti labiau neigiamai. Tokia tendencija sutampa su „Jaunimo linijos“ atlikto tyrimo rezultatais, kuomet gauta, kad 83% jaunų žmonių patiria emocinius sunkumus. Šie rezultatai skatina ieškoti prastos savijautos priežasčių, informuoti apie pagalbos būdus ir galimybes, skatinti bendruomenės narius nelikti abejingiems, dažniau domėtis vieniems kitais.

      Taip pat gimnazijoje vyko psichologės L. Vitkės paskaita apie psichologinį atsparumą, kuomet buvo gilinamasi, kuo pasižymi psichologiškai atsparūs žmonės, kaip stiprinti savo psichologinį atsparumą, o dailės mokytoja A. Vekterienė kvietė mokinius į jau tradicija tampančią menų terapiją, kur buvo galima nupiešti savo mini pasaulį ir taip išreikšti savo jausmus. Galiausiai, socialinė pedagogė L. Calko kartu su pirmos ir ketvirtos klasių mokiniais, psichologe bei 1a klasės vadove surengė akciją „Šypsena“, simbolizuojančią gerą psichikos sveikatą bei bendrystę.

      Rūpinkimės savimi ir vieni kitais!

      Karoliniškių gimnazijos Vaiko gerovės komisija, 2021 m. spalio 12 d.

 

Laisvę kuriame kasdien. Su Vasario 16-ąja!

   

      Teatralizuota istorijos pamoka „Retro“, skirta Lietuvos 100-mečiui 

      Archyvas

Adresas Sausio 13-osios 17, LT–04345 Vilnius

Tel. / faksas (8 5) 24 52 443 

E. paštas rastine@karoliniskiugimnazija.vilnius.lm.lt

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Mokomoji kalba  – lietuvių.

Kodas 190008631

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.