Naujienos

Šlovė Ukrainai! Слава Україні! Героям Слава!

 

Kodėl verta mokytis Karoliniškių gimnazijoje? Nes čia…

 

Priėmimo į gimnaziją 2023–2024 m. m. tvarka

      Nuo 2023 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. per elektroninę sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ galite pateikti prašymus mokytis Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje.

      Nauja!!! Atkreipiame dėmesį, kad mokiniai, baigę Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pagrindinio ugdymo programą (2-ą gimn. klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, pateikia prašymą per e. sistemą (https://svietimas.vilnius.lt/). Šie mokiniai į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės.

      Daugiau informacijos galite rasti: https://svietimas.vilnius.lt/page/school

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKAS

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS SUDARYMO

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

Lietuviškos dainos konkursas „Vienybė težydi“

      Kovo 10 d. 13.00 val. aktų salėje vyko lietuviškos dainos konkursas „Vienybė težydi“, skirtas Kovo 11-ajai. Dalyvavo 1-ųjų klasių mokiniai ir 2–4 klasių atstovai. Keletas šventinių akimirkų.

2023 m. kovo 10 d.

 

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ „Draugystė vienija“

      Kviečiame gimnazijos bendruomenę visą kovo mėnesį prisijungti prie sąmoningumo didinimo projekto „Draugystė vienija“ veiklų. Šį mėnesį drauge padėkime vieni kitiems atpažinti savo ir aplinkinių jausmus, gebėti su jais susitvarkyti, ugdyti empatiją, supratimą bei norą padėti aplinkiniams. Kviečiame Tave kartu su mumis pakeliauti po bendravimo pasaulio labirintus ir paieškoti atsakymų į TAU rūpimus klausimus, tokius kaip: „Susipykau su drauge. Ką man daryti?“, „Aš perėjau į naują klasę ir joje nesusirandu draugų. Kaip man susidraugauti su kitais vaikais?“, „Iš manęs tyčiojasi vyresni vaikai. Kaip man nuo jų apsiginti?“, „Mano draugė staiga pradėjo mane apkalbėti kitoms klasės mergaitėms. Man labai liūdna dėl to, ir aš nežinau, kaip į tai reaguoti…“

      Nebūk pasyvus, būk aktyvus! SEK QR INFORMACIJĄ!

 

VILNIUI 700

Vilnius iš sapnų

2023 m. sausio 25 d.

 

Vilniui 700. Projektas PRAEITIS ATEIČIAI

     Darbus atliko 3–4 gimnazijos klasių mokinės. Panaudotos mokytojų Angelijos Vekterienės ir Rimanto Kisieliaus nuotraukos. Projekto vadovė mokyt. Laima Kantakevičienė.

2023 m. sausis

 

Dėmesio!

      Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje ugdant didelių specialiųjų poreikių turinčius mokinius“, kuri vyks kovo 8 d. 13 val. Vilniaus Karoliniškių gimnazijos konferencijų salėje. Konferencijoje dalyvaus ir skaitys pranešimą Švietimo ministrės patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais Ignas Gaižiūnas, todėl turėsite galimybę užduoti jam klausimus. Konferencijos nuostatus rasite čia.

Atmintis gyva, nes liudija

      Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę. (Pagal http://www.voruta.lt/ laisve-zmogaus-ir-visos-tautos-laimes-bei-geroves-saltinis/)

      Minint prieš 32-ejus metus pasiektą pergalę prieš sovietinius agresorius, Sausio 13-ąją 8.00 val. Karoliniškių gimnazijos languose dešimčiai minučių sužibo žvakučių šviesa, simbolizuojanti gyvybę, šviesą, atminimą bei susikaupimą. Žvakutės sužibo ir prie Loretos Asanavičiūtės memorialinės lentos. Po to, kaip ir kiekvienais metais, vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios tikslas – įprasminti laisvės gynėjų atmintį.

      Po akcijos mokiniai ir mokytojai žvakutes uždegė ir prie TV bokšto.

2023 m. sausio 13 d.

 

Padėka

      Vilniaus Karoliniškių gimnazija dalyvavo atrankoje 2022 m. Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai gauti.

      Už pilietiškų ir visuomeniškai aktyvių vaikų ir jaunimo ugdymą, istorijos, kultūros ir Lietuvos kariuomenės pažinimo skatinimą ir stiprios mokyklos bendruomenės kūrimą gimnazija apdovanota PADĖKOS raštu.

2023 m. sausio 2 d.

 

Interaktyvi knyga „Ideenbuch. Selbstgemachte Weihnachsgeschenke“

      Per Kalėdas norime pradžiuginti savo artimuosius ir padovanoti jiems gražių dovanų. Visi žinome, kad nėra nieko nuoširdžiau nei savo paties rankomis pagaminta dovana.

      Projekto „Umweltfreundliche Weihnachten“ (lt. Aplinkai draugiškos Kalėdos) metu 2a ir 2b kl. mokiniai parengė interaktyvią knygą „Ideenbuch. Selbstgemachte Weihnachsgeschenke“. Knygoje sugulė mokinių idėjos, kokias Kalėdines dovanas galima nesunkiai pagaminti savo rankomis, pvz., sausainių mišinį stiklainyje, apelsinais kvepiančius kalėdinius papuošimus, mielą eglutę iš sagų ir t. t. Mokiniai išsamiai aprašė kūrybinį procesą vokiečių kalba, o kad dovanas galėtų pagaminti ir tie, kas nemoka vokiečių kalbos, paruošė vaizdo ir fotoinstrukcijas. Knygą „Ideenbuch. Selbstgemachte Weihnachsgeschenke“ galima pavartyti paspaudus šią nuorodą https://bit.ly/3WCLZJ9

Mokyt. I. Vysockaja, 2022 m. gruodžio 21 d.

 

Kalėdų mugės akimirkos

      Kalėdinės mugės metu paaukota 192 eurai. Dėkojame 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f ir 1g klasėms už dalyvavimą. Už surinktas lėšas buvo nupirkta maisto, higienos priemonių gyvūnų globos įstaigos „Lesė“ globotiniams.

2022 m. gruodžio 16 d.

 

Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“

      2022 m. lapkričio 25 dieną pasirašyta sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dėl projekto „Sveikos gyvensenos skatinimo ir moksleivių raštingumo ugdymo Vilniaus mieste“ įgyvendinimo. Pagrindinė projekto veikla apima penkis paskaitų ciklus: 1) pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimo; 2) sveikos gyvensenos skatinimo; 3) žalingų įpročių ir priklausomybių rizikų; 4) fizinio aktyvumo; 5) lyčių lygybės ir asmenų nediskriminavimo.

      Gruodžio 12–14 dienomis gimnazijoje vyko pirmosios ir būtinosios pagalbos tekimo mokymai pirmose gimnazijos klasėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Būdienė, 2022 m. gruodžio 15 d.

 

Vilniaus „Tūkstantmečio mokyklų“ atstovų susitikimas pirmame bendrame seminare – dirbtuvėse

      Lapkričio 23 d. „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programos pirmam etapui atrinktų dešimties Vilniaus mokyklų, tarp kurių pateko Vilniaus Karoliniškių gimnazija, atstovai susirinko drauge padiskutuoti, ko miestas ir kiekviena mokykla tikisi iš programos, ką gali pasiekti dalyvaudami TŪM projekte. Vilniaus mieste pasirengimą šios programos įgyvendinimui kartu kuruoja savivaldybė ir EDU. Vilnius TŪM pažangos plane nusimatė tris tikslus:

      1. Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį tarp skirtingų Vilniaus miesto mokyklų.

     2. Sudaryti galimybes miesto gyventojams rinktis ugdymo įstaigą pagal gyvenamą vietą ir poreikius.

     3. Sudaryti palankias galimybes mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis bendros paskirties klasėse / mokyklose.

     TŪM programoje numatytos mokyklų tobulinimo veiklos keturios srityse: lyderystės, įtraukiojo ugdymo, STEAM ir kultūrinio ugdymo.

     Šias sritis seminare pristatė EDU Vilnius projektų vadovai, o mokyklų atstovai buvo kviečiami aptarti, kaip pristatytos veiklos galėtų būti įgyvendinamos jų mokyklose. Dalyviai aktyviai įsitraukė į veiklų aptarimą, drąsiai išsakė savo idėjas ir kilusius klausimus.

      Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija pateko į pirmą projekto etapą, kuris tęsis iki 2025 m. I ketvirčio, ir turėsime galimybę tapti ateities mokykla.

 

Žaidimas „Klimatui neutralus miestas“

      Lapkričio 9 d. mūsų gimnazijoje buvo vykdomas Gėtės instituto tarptautinio projekto „Klimatui neutralus miestas“ simuliacijos žaidimas tuo pačiu pavadinimu. Simuliacijos žaidime dalyvavo 1b, 2a, 2b ir 4a mokiniai. Mokinius konsultavo vokiečių kalbos mokytoja I. Vysockaja ir geografijos mokytojas D. Kozlovskij.

      Žaidimo metu mokiniai ne tik pagilino žinias apie klimato kaitos padarinius ir jų valdymo priemones, tačiau naudodamiesi specialia internetine platforma prisiėmė sprendimų priėmėjų vaidmenis (pav., išgalvoto miesto „Fonto“ merė, „Fridays for Future“ judėjimo narys, industrinės įmonės atstovas, turizmo sektoriaus darbuotoja ir pan.) ir kartu sukūrė efektyvų veiksmų planą, kaip palaipsniui paversti Fontą klimatui neutraliu miestu.

      Mokinių mintys apie simuliacijos žaidimą „Klimatui neutralus miestas“

      Žaidimas tikrai buvo įdomus! Gavau naujų žinių ir įgūdžių. Supratau, kaip viskas vyksta ir turi vykti. Labiausiai patiko diskutuoti su kitais ir paneigti arba pritarti kitų nuomonei. Sužinojau įvairių būdų, kaip galima sumažinti CO2 emisijas ir padidinti darbo vietų skaičių. Su mielu noru sudalyvaučiau dar kartą! /Agnieška Nosevič, 2b/

      Buvo visai smagus žaidimas. Buvo įdomu dirbti komandose su paskirstytais vaidmenimis. Mielai dar kartą tokiame sudalyvaučiau. Tik kad labai užsikalbėjome posėdžio metu ir nespėjome visko aptarti. /Emilija Šarkaitė, 2b/

      Žaidimas „Klimatui neutralus miestas“ – puiki galimybė moksleiviams sužinoti miesto planavimo ypatybes, išreikšti savo nuomonę bei suprasti, jog surasti bendrą sprendimą – nelengva užduotis. Dėkoju Gėtės institutui už galimybę sudalyvauti šioje simuliacijoje. /Martynas Gluoksnys, 4a kl./

      Šis žaidimas buvo įdomus ir kitoks nei visi. Sužinojau naudingų dalykų, taip pat supratau, kiek daug visko reikia pakeisti norint išsaugoti gerą klimatą. Tikiuosi sulaukti dar ne vieno tokio žaidimo kitomis svarbiomis temomis, nes spręsti problemas ir diskutuoti žaidimo forma yra labai naudingas ir praktiškas būdas. /Mija Jasiukaitytė, 2b/

      Nesu dalyvavusi panašiuose žaidimuose, taigi kaip pirma patirtis buvo labai įdomu ir smagu išbandyti. Suorganizuota viskas labai tvarkingai. Žaidimo tema aktuali šiandien, tai irgi didelis pliusas, kadangi verčia susimąstyti apie tikrus miestus ir ką būtų galima padaryti, naujai sukurti ar pakeisti gamtos ir aplinkos labui. Manau, kad tokie projektai labai naudingi, nes supažindina jaunuolius su diskusijomis, sprendimų priėmimu, politika. /Eglė Papinigytė, 2b/

 

Diena „Ö kaip vokiškai?“

      Kaip jau įprasta, šiais metais spalio 17–23 dienomis visoje Lietuvoje vyko Vilniaus Goethe`s instituto, bendradarbiaujant su Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais, inicijuota vokiečių kalbos savaitė „Ö kaip vokiškai?“, skirta populiarinti vokiečių kalbą. Įvairūs renginiai vyko ne tik mokyklose ir universitetuose, bet ir darželiuose, įstaigose, įmonėse.

      Spalio 19 d. Vilniaus Karoliniškių gimnazija tradiciškai prisijungė prie Goethe`s instituto iniciatyvos – gimnazijoje vyko interaktyvus pažintinis žaidimas „Atrask Vokietiją!“.

Mokinių mintys apie pamoką

      Vokiečių pamokoje vyko netradicinė projektinė veikla pavadinimu „Ö kaip vokiškai?“. Jos metu mokiniai buvo suskirstyti į grupes po tris ir gavo užduotį rasti keturias gimnazijoje esančias vietas su QR kodais, kurie mums nurodė klausimus, į kuriuos turime atsakyti. Suradę visus reikalingus QR kodus, grįžome į klasę ir kartu su kitais grupėje esančiais mokiniais bandėme įvykdyti užduotį internete. Pamokos pabaigoje visi pristatėme savo atsakymus. Ši pamoka man labai patiko, nes įgijau daugiau praktinių įgūdžių dirbti komandoje ir kartu sužinojau šiek tiek daugiau apie Vokietiją. Martyna Drulytė, 1b kl.

      Renginys „Ö kaip vokiškai?“ buvo labai smagus. Mokytoja mus išskirstė į grupes ir mes turėjome surasti įvairias užduotis apie Vokietiją ir jas atlikti. Paskui turėjome pristatyti savo atradimus. Man asmeniškai tai buvo labai įdomu. Sužinojau labai daug dalykų apie Vokietiją, kurių dar nebuvau girdėjusi. Tikiuosi, kad šitas projektas dar ilgai gyvuos. Manau, kad tai puiki pramoga, ugdanti bendradarbiavimą ir išsilavinimą. Gitana Puodžiūnaitė, 1b kl.

 

PASAULINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS DIENOS MINĖJIMAS

      Spalio 10–15 dienomis Karoliniškių gimnazijoje vyko renginiai Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti. Mokiniai buvo kviečiami į gimnazijos psichologės L. Vitkės paskaitą apie minčių ir emocijų ryšį, kuomet buvo kalbama apie dažniausiai pasitaikančias mąstymo klaidas ir jų sukeliamas nemalonias emocijas. Taip pat gimnazijos mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę dalyvauti dailės mokytojos A. Vekterienės vedamose kūrybinėse dirbtuvėse „Geros nuotaikos koliažas“. Vėliau mokyklos fojė buvo surengta koliažų paroda. Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimo tikslas – skatinti mokyklos bendruomenę rūpintis savo psichologine sveikata, atkreipti dėmesį į neigiamas emocijas sukeliančias nerealistiškas mintis bei jas keisti, taip pat pastebėti pozityvius dalykus, atrasti savo vertybes.

      Tegul rūpinimasis savo psichologine sveikata tampa kasdieniu įpročiu!

Vaiko gerovės komisija, 2022 m. spalio 15 d.

 

Rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena

      Rugsėjo 26 dieną, minint Europos kalbų dieną, Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje susirėmė septynios pirmųjų gimnazijos klasių komandos. Kiekviena komanda turėjo pristatyti savo namų darbus: tam tikrą burtų keliu ištrauktą Europos kalbą ir tą šalį, kurioje ja kalbama. Vėliau komandos turėjo parodyti savo išprusimą, nuovokumą dalyvaudamos dviejuose turnyruose, vėliavų ir himno atpažinimo užduočių sprendimuose. Įdomiausias buvo 1e klasės paruoštas namų darbas. Šios klasės auklėtoja mokyt. Julija Baladžanian–Čemakina padėjo savo auklėtiniams kūrybiškai pasiruošti: organizavo ukrainietiškų drabužių siuvimą ir įsigijimą, įdomiai paruošė ukrainiečių kalbos pristatymą. Komanda  pasipuošusi ukrainiečių liaudies drabužiais pavaišino komisiją ukrainietiškais patiekalais. Darbas nenuėjo veltui. 1e klasės komanda komisijos narių buvo įvertinta specialiu padėkos raštu už autentišką klasės prisistatymą. Susumavus visus komandų surinktus taškus, geriausiai pasirodė 1d klasė, užėmusi pirmąją vietą, antrąją vietą laimėjo 1g klasė, o trečiąją – 1f klasė. Šie prizininkai buvo apdovanoti padėkos raštais ir specialiomis apyrankėmis. Visi dalyviai  iš renginio išėjo patenkinti ir nešini saldžiaisiais prizais – saldainiais.

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, 2022 m. rugsėjo 26 d.

 

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

 

Teatralizuota istorijos pamoka „Retro“, skirta Lietuvos 100-mečiui 

      Archyvas

Adresas Sausio 13-osios 17, LT–04345 Vilnius

Tel. / faksas (8 5) 24 52 443 

E. paštas rastine@karoliniskiugimnazija.vilnius.lm.lt

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

Mokomoji kalba  – lietuvių.

Kodas 190008631

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.