Galerija

PARODA „BIČIULYSTĖ“

GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOJE IR MOKYKLOS ERDVĖSE

      Piešiniai, skirti Vydūno ir M. K. Čiurlionio bendrystei, pagal M. K. Čiurlionio kūrybą.

     „Anuomet šie abu kūrėjai gėrė iš tų pačių išminties šaltinių, buvo ateities regėtojai. Vydūnas Čiurlionį įvardijo kaip ypatingą menininką, išreiškusį lietuviškumo esmę, kvietusį nesusitelkti ties kasdienybe, bet viliojantį į gelmes, būties bekraštybę.“

Vydūno draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė, 2018 m.

 

Piešinių paroda „Žiemos peizažai“ gimnazijos bibliotekoje

Viskas yra prasminga.

Niekas prasmės neturi.

Mato tasai, kas žiūri:

aušta virš Vilniaus, sninga.

Spengiančią įtampos tylą

girdi tasai, kas klausos.

Sninga vos vos. Ir rausvas

brėkšmas danguj įskyla.

Tai, kas ryškėja šį rytą –

tūkstančius metų nokinta.

Viskas yra užrakinta.

Niekas neuždaryta.

/Aidas Marčėnas/

 

Baltam rate žiemos laukimas

Lange karpinys –

Baltam rate

Žiemos laukimas.

Karpinys lange –

Baltam rate supasi

Kalėdų laukimas.

 

      Nacionalinėje dailės galerijoje „Vilnius. Topophilia“ pavadinta paroda, kurią apžiūrėję  2b klasės gimnazistai dalyvavo istorijos ir dailės pamokoje, kūrė koliažus.

      Gebėjimas tinkamai „perskaityti“ vizualųjį meną šiuolaikiniam žmogui tiek pat svarbus, kiek rašytinės kalbos mokėjimas, todėl kiekvienas edukacinių renginių dalyvis, siekiantis orientuotis vaizdų pasaulyje, skatinamas pažinti, interpretuoti ir plėtoti savo kūrybiškumą.

      „Vilniui būdingas stebėtinas, vargiai racionaliai paaiškinamas bruožas, tam tikra magija, per kurią žmonės įsimyli šį miestą tarsi gyvą būtybę. Daugybė tapytojų ir grafikų daugiau kaip du šimtmečius piešė Vilniaus architektūrą ir vaizdus.“ (Czesław Milosz, Abėcėlė, Vilnius, 2012, p. 106)

      Vilnių mėgo vaizduoti įvairių tautų dailininkai: ir vietiniai menininkai, ir svečiai, o jų kūrybai apibūdinti tinka graikiškas žodis „topophilia“, reiškiantis „vietos meilę“.

      Paroda „Vilnius. Topophilia“ apžvelgia Lietuvos sostinės ikonografijos raidą XIX–XX a.: kaip per du šimtmečius keitėsi miestas ir jo vaizdavimas, kas žavėjo dailininkus, kaip jų žvilgsnį veikė istorinis, politinis, socialinis, kultūrinis, meninis kontekstas, kūrinių tikslas ir paskirtis. Ekspozicija, chronologiškai nušviečianti Vilniaus vaizdavimo etapus, sudaryta iš keturių dalių: XIX a. laikotarpį pristato „Paminklų dokumentavimo aistra“, XX a. pradžią – „Subjektyvus žvilgsnis“, XX a. tarpukarį – „Vilniaus mito kūrimas“, XX a. antrąją pusę – „Modernistų miestas“. Nemažai kūrinių vaizduoja žymius, ikoninius sostinės objektus, tačiau net gerai pažįstančių miestą vilniečių parodoje laukia mįslingi vaizdai, netikėti atradimai.

      Ekspozicijoje pateikta per 200 grafikos ir tapybos kūrinių, o greta garsių dailininkų Vincento Slendzinskio, Jurgio Hopeno, Bronislovo Jamonto, Adomo Mendziblockio, Viktoro Vizgirdos, Vytauto Mackevičiaus, Jono Švažo, Petro Repšio yra mažiau žinomų, bet Vilniui ištikimų, netikėtus miesto rakursus atradusių dailininkų.

Mokyt. A. Vekterienė, 2017 m. spalio 17 d.

 

3–4 klasių gimnazistai lankėsi Nacionalinėje dailės galerijoje

      Parodoje susipažino su XIX a. pabaigoje įkurtos Vilniaus piešimo mokyklos istorija bei jos kūrėjų darbais.

      Beveik 50 metų veikusioje mokykloje kūrybinį kelią pradėjo tokie tapytojai kaip Chaimas Soutine'as, Borisas Šacas, Pinchas Kremenis, Juozas Zikaras ir Vytautas Kairiūkštis. Parodoje eksponuojama per tris šimtus darbų. „Academie de Vilna“ – toks Vilniaus piešimo mokyklos pavadinimas minimas Paryžiaus mokyklos dailininkų litvakų Ch. Sutino, Kremenio, Kikoino biografijose. Nuo 1866-ųjų beveik pusšimtį metų veikusioje Vilniaus piešimo mokykloje mokėsi 4 tūkstančiai mokinių. Šios parodos kuratorei Jolantai Širkaitei per ilgus tyrinėjimo metus pavyko surasti 700 kūrėjų, o parodoje eksponuojami 69 dailininkų: mokyklos dėstytojų ir buvusių jos mokinių – kūriniai – per 350 tapybos, skulptūros ir grafikos darbų iš žymiausių Lietuvos, Baltarusijos, Izraelio muziejų rinkinių, korporatyvių ir privačių kolekcijų.

2017 m. spalio 12 d.

 

Rūtos Dobrovolskytės tapybos darbų paroda „Portretai“ bibliotekoje

2017 m.

 

Mokomės iš gamtos

2017 m.

 

Akimirkos iš 1a klasės pamokos galerijoje

      Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta paroda supažindina su XIX–XX a. pradžios čekų daile.

      Dominuojanti paveikslų parodoje tema – peizažai.

      Mūsų gimnazijos 1–3 kl. gimnazistai aktyviai dalyvauja edukacininėje programoje parodoje „Metų spalvos“.

      Paveiksluose stebi metų ir paros kaitos ritmą, pajaučia vandens ir oro stichijas, grožisi spalvų deriniais. Naudodami mišrią pastelės ir koliažo techniką bei monotipija dekoruotą popierių, kuria nuotaikingus peizažus.

      Susipažįsta su Čekijos kraštovaizdžiu, pažvelgia į meno istoriją per peizažo žanro prizmę. Gamtos formos ir spalvos padeda atpažinti epochos ženklus. Naudodami aliejinę pastelę, kuria įsimintiniausių peizažų motyvus ar miniatiūrinius peizažus.

Mokyt. A. Vekterienė, 2017-09-12

 

Mokomės iš impresionistų

 

2b klasės mokinės Ugnės Vaitkutės fotografijos „Haiku“

(Haiku vaizduojama gamta ir žmogus kaip neatskiriami dalykai)

 

Metamorfozės

Martyno Lukšos, 3c kl.,

Edvardo Pikčiūno, 4f kl.,

Piešinių paroda

2016 m.

 

„pažinti ką nors iki galo – reikštų pažinti patį save“ /V. Šekspyras/

GIMNAZISTŲ PIEŠINIŲ PARODA

 

3-4 klasių gimnazistų piešinių ir grafikos darbų paroda

„M. K. Oginskis. Sugrąžinkime laiką“,

skirta 250-osioms M. K. Oginskio metinėms

 

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos moksleivių piešinių paroda

„M. K. Čiurlionio įkvėpti“,

skirta M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms

 

Rimanto Kisieliaus fotografijų paroda „Sustabdytos akimirkos“

      „Sustabdytose akimirkose – žibuoklės žiede, žolės stiebelyje, smilgoje iš vaikystės pievų, rasos karolių trapume, šerkšno raštuose, mažos mergaitės delnuose ar didmiesčio langų stikluose siekiu užfiksuoti gyvenimo kaitos ženklus. Tai lyg nuoširdūs ir geranoriški laiškai, rašomi mokiniams ir mums visiems“, – sako autorius. 

      Rimantas Kisielius yra Karoliniškių gimnazijos dailės mokytojas, Dailės mokytojų asociacijos vadovas.  Yra surengęs ne vieną savo kūrybos parodą Vilniaus mokyklose. Jo miniatiūros, koliažai ir keramikos darbai eksponuoti Vilniaus „Vartų“ ir „Skliautų“ galerijose, fotografijos – Molėtų galerijoje „Akcija M“. 

 

MIESTAS – NESIBAIGIANTI MUZIKA…

      Tai ne tik garsas, sklindantis nuo Katedros, Rotušės ar Europos aikščių, iš apsamanojusių senamiesčio kiemų ar naujųjų rajonų.

      Tokia būtų formali įžanga trečiokų gimnazistų, kurių reginių „failai“ atsivėrė dinamiškomis kompozicijomis, darbų pristatymui – jų akys fiksavo iš arti ir toli miesto formas ir pavertė jas dinamiškais piešiniais.

      Kviečiame aplankyti trečiokų piešinių parodą gimnazijos trečio aukšto fojė.

 

Jurgos Pečiukonytės fotografijos

 

Lauryno Gerbutavičiaus fotografijos