Valstybė prasideda nuo sienos

Valstybė prasideda nuo sienos

Nenoriu žinoti, kad laisvė yra laikina,

Tėvyne, leisk man tikėti, kad ji amžina.

Leisk suprasti, kad ji nenuperkama

Ir kodėl mes ją turim branginti?

Tiesa, suprast gal ir nelengva,

Kai nieks nesikėsina jos atimti,

Tada ir visada drąsu ją ginti, nes nežinia,

Kiek priešo rankose ji bus verta.

Tačiau žinau aš praeities kartėlį,

Kad smurto ir mirties šešėly

Sunku atrast iš naujo gėrį,

Sunku ir dangų melst grąžinti mėlį.

Kaip ir sunku prašyti priešo dovanot gyvybę,

Palikt ramybėj tėviškės dorybę,

Nuversti priespaudą, niekšybę,

Išsaugot nepriklausomą valstybę.

Ką reiškia saugot ir ne kiekvienas žino,

Bemiegės naktys ir gūsis adrenalino.

Akylas žvilgsnis, kuris viską mato,

Žiūrėk jau dairos automato.

Ir štai pavojaus šmėklai grįžtant,

Suskubs rikiuotis sienos žmonės,

Ir mintyse supras kiekvienas,

Valstybė juk prasideda nuo sienos…

      2015 m. rugsėjo 29 d. mūsų gimnazijos ketvirtokai trečius metus dalyvavo Lietuvos muitinės istorijos pamokoje Medininkų pasienio poste. Moksleiviai susitiko su T. Šernu, skaitė savo sukurtas esė „Valstybė prasideda nuo sienos“, apžiūrėjo muitininkų namelį, kuriame 1991 m. buvo užpulti ir sušaudyti mūsų sienos gynėjai, uždegė žvakeles prie memorialo. Vėliau važiavo į muitinės postą, kur susipažino su muitininkų darbo kasdienybe, muitinės įranga, kinologų darbu.

      Keletas moksleivių minčių apie išvyką:

      „Šioje išvykoje aš pasijutau Lietuvos dalimi. Supratau reikšmę šio pasienio miestelio mūsų šaliai.“ (Titas, 4f kl.)

      „Iš tikrųjų, kaip sakė gerb. Tomas Šernas, mes daug ko nežinome apie ankstesnį pasienio darbą. Teko išgirsti ir smagių istorijų, bet, kaip paaiškėjo, kad anksčiau „sąjūdžiu“ vadinta muitinė dirbo labai sunkiomis sąlygomis. Šiandien teko pamatyti modernią, labai organizuotą ir visą laiką pasiruošusią ginti nuo nusikaltimų tarnybą.“ (Domantas, 4g kl.)

Comments are closed.