Bendruomenės susirinkimas 2015

Bendruomenės susirinkimas

      Spalio 21 dieną į Karoliniškių gimnazijos aktų salę rinkosi gimnazijos bendruomenės nariai – tėveliai, mokiniai ir mokytojai – į susirinkimą. Salė buvo pilnutėlė. Susirinkimas prasidėjo trumpu mokinių koncertu. Po to Mokyklos tarybos sekretorius pateikė trumpą ataskaitą už 2012-2015 metus, o gimnazijos direktorė O. Mačernienė skaitė pranešimą tema „Gimnazijos veikla, finansai 2012-2015 m., tikslai 2015-2018 m.“ Kalbėdama demonstravo skaidres, apibendrino nuveiktus darbus. Vėliau gimnazijos psichologė V. Klimenkienė kalbėjo tema „Vaiko emocinė sveikata, psichologinė pagalba gimnazijoje“. Pabaigoje Karoliniškių gimnazijos bendruomenės nariai išrinko naują Mokyklos tarybą ir palinkėjo jai brandaus darbo, pakantumo, tarpusavio supratimo, iniciatyvumo bei sėkmės.

2015 m. spalio 21 d.

Comments are closed.