Karjeros ugdymas

Susitikimas su Lietuvos Banko vyresniuoju ekonomistu Pauliumi Morkūnu

      Š. m. gruodžio 6 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo susitikime su Lietuvos Banko vyresniuoju ekonomistu Pauliumi Morkūnu. Susitikimo metu ekonomistas pasakojo mokiniams apie savo karjeros kelio pasirinkimą, apie Lietuvos Banką kaip instituciją, kasdienę ekonomisto veiklą.

Karjeros koordinatorė Jolanta Sereičikienė, 2018 m.

 

Balandžio 12 d. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) atstovai gimnazijos mokiniams pristatė bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir elektroninio prašymo pildymo tvarką.

      Būsimi studentai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su minimaliais reikalavimais, kuriuos turi atitikti stojantieji, konkursinio balo sandara, papildomų balų skyrimo tvarka.

Mokyt. J. Sereičikienė,

 

ISM delegacija gimnazijoje

      Š. m. rugsėjo 28 d. gimnazijoje lankėsi ISM delegacija. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu. Trečiokams ir ketvirtokams vyko interaktyvus ISM studijų pristatymas. Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai dalyvavo komandos formavimo mokymuose.

Karjeros koordinatorė Jolanta Sereičikienė, 2017 m.

 

Karjeros dienos

      Š. m. lapkričio 23-25 d. gimnazijoje tradiciškai vyko karjeros dienos, kurių metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su sveikos gyvensenos projektų organizatorių, valstybės tarnautojų, specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų, rinkodaros specialistų, verslininkų specialybėmis. Gimnazijoje vyko studijų Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pristatymas. Mokiniai kūrė tikslų ir kompetencijų žemėlapius, svarstė, kokios kompetencijos veda profesinio tikslo link. Jaunimo darbo rinkos specialistė aptarė su mokiniais profesijos pasirinkimo, planavimo žingsnius ir atliko interesų profilio testą.

Karjeros koordinatorė Jolanta Sereičikienė, 2016 m.

 

      Karjeros paslaugų tikslas – padėti mokiniams motyvuotai  ir sąmoningai, remiantis savęs ir darbo pasaulio pažinimu, kryptingai pasirinkti jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą.

      Siekiama, kad mokiniai

  • pažintų karjerai svarbias charakterio savybes;
  • rastų ir naudotų su karjera susijusią informaciją;
  • priimtų tinkamus karjeros sprendimus;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulintų karjerai svarbias kompetencijas;
  • įgytų lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;
  • suformuotų mokymosi visą gyvenimą nuostatą.

      Karjeros paslaugos apima

  • karjeros informavimą – informacijos apie karjeros galimybes rinkimą, analizę, sisteminimą ir teikimą;
  • karjeros konsultavimą – konsultanto ir konsultuojamo bendradarbiavimo metu siekiama padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su tolimesnio mokymosi  reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

 

      Karjeros koordinatorė Jolanta Sereičikienė

      Karjeros konsultacijos teikiamos antradieniais 8.30–10.30 val.

      Į elektroniniame dienyne pateiktą karjeros klausimą atsakoma per 5 darbo dienas.