2017-2018 m. m. veiklos programa

PRITARTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos tarybos nutarimu

2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

protokolo Nr. 10

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
Direktoriaus

2017 m. rugsėjo mėn. 1 d.

įsakymu Nr. V–42

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA 

20172018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

1.   Gimnazijos prisistatymas

VIZIJA

      Vilniaus Karoliniškių gimnazija – šiuolaikiška, atvira kaitai ir nuolat besimokanti keturmetė švietimo institucija, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo 2-osios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, ugdanti brandžią, gebančią integruotis visuomenėje, kūrybišką, harmoningą, tolerantišką, puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui asmenybę, grindžiančią ir kuriančią savo veiklos modelius bendruomenės susitarimais ir mokymusi, atsižvelgiančią į tinklinės, virtualios ir visuomenės išminties raidos poreikius.

MISIJA

      Vilniaus Karoliniškių gimnazijos misija:

      – ugdyti I-IV gimnazijos klasių mokinius, vykdant pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas;

      – siekti visų mokinių pažangos, integraliai ugdant jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, užtikrinant kiekvieno mokinio sėkmę pasiekti aukščiausią įmanomą pasiekimų lygmenį;

      – skatinti mokinių saviraišką, aktyvų dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje, sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimąsi;

      – teikti savarankiško, aktyvaus ir atsakingo gyvenimo pagrindus, ugdyti visaverčius demokratinės visuomenės narius;

      – kurti turiningą, įsimenančią prasmingą gyvenimo gimnazijoje patirtį ir skatinti visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimą ir bendradarbiavimą joje, prisiimant atsakomybę už veiklos rezultatus.

 

      2016-2017 m. m. gimnazijoje mokėsi 737 mokiniai, buvo sukomplektuotos 26 klasės, iš jų 1-ųjų gimnazijos klasių 6 (167 mok.), 2-ųjų gimnazijos klasių – 6 komplektai (163 mok.), 3-ųjų – 7 komplektai (210 mok.) ir 4-ųjų gimnazijos – 7 klasių (197 mok.) komplektai. Vienoje klasėje vidutiniškai mokėsi 28 mokiniai. Dirbo 66 mokytojai, iš jų 38 mokytojai metodininkai, 18 vyresniųjų mokytojų. Gimnazijoje dirbo ir dirba specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas.

      Svarbiausi gimnazijos pasiekimai 2016–2017 m. m.

      Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje 2016-2017 m. m. vyko daug renginių moksleiviams: patriotinės dainos konkursas „Aš tikrai myliu Lietuvą“, muzikos, šokio ir dailės projektas „Stiliaus kaleidoskopas“, kalėdinių giesmių ir dainų konkursas, fotografijų konkursas „Mano knygų lentyna“, karjeros savaitė, sporto renginiai – rudens ir pavasario sporto šventės, L. Asanavičiūtės taurės tinklinio varžybos, medelių sodinimas, meninių instaliacijų paroda „Apšerkšniję mūsų žiemos“, tiksliųjų mokslų savaitės, skaitovų konkursas, parodomieji debatai, tolerancijos dienos minėjimas ir kt. Gimnazijos moksleivis Ignas Petrušis buvo apdovanotas mažuoju Kristoforu Savivaldybės salėje už tarptautinius pasiekimus sporte. Gimnazijoje rugsėjo mėnesį įvyko baigiamasis tarptautinio projekto „Baltijos šalių patirtis bendrai ateičiai“ akordas, MRU organizuota baigiamoji konferencija, kur apibendrinta „POSIDEV“ projekto patirtis, paskatinusi savanoriavimą. Karoliniškių gimnazijos mokytojai dalyvavo tarptautinio projekto „LeaCoMM“ platformos pilotavime. 2016 metų pavasarį pasirašyta sutartis su Nacionaline galerija, „Atgajos“ mokykla, ISM, Gedimino technikos universitetu ir inicijuotas vienos pirmos universitetinės klasės įkūrimas. Gimnazijos moksleiviai dalyvavo įvairiuose miesto ir šalies konkursuose, olimpiadose, kuriuose garsino gimnazijos vardą:

      Austė Urbanavičiūtė, 4b kl., Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurse užėmė antrąją vietą; Ignas Petrušis, 3b kl., tarptautiniame kikbokso čempionate užėmė pirmąją vietą; Paulius Poška, 3a kl., pasaulio jaunių krepšinio čempionate Ispanijoje su savo komandos nariais užėmęs trečią vietą; Evaldas Pikčiūnas, 3f kl., integruoto šalies projekto dailės konkurse „Pasauliui apie Lietuvą. Praeitis ir dabartis“ užėmė pirmąją vietą; Justinas Zujevas, 4a kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu ir medaliu bei „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu; Marius Šaučiūnas, 4a kl., šalies edukaciniuose anglų kalbos konkursuose „Olympis 2016 Rudens sesija“ ir „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomais; Deimantė Maskoliūnaitė, 1b kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota I laipsnio diplomu; Erika Savčuk, 3a kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Vytautas Kleiza, 4c kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu; Gabija Marija Šamšonkovaitė, 3 kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota III laipsnio diplomu; Greta Karaliūnaitė, 3e kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Ignas Pileckas, 3g kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu ir medaliu; Ernestas Žilinskij, 4c kl., integruoto šalies projekto dailės konkurso „Pasauliui apie Lietuvą. Praeitis ir dabartis“ užėmė trečiąją vietą; Albertas Rogovskij, 4d kl., tarptautinės Naht Nam pilno kontakto kovų varžybose užėmė trečiąją vietą;  Aurimas Baltakis, 4e kl., tarptautinės Naht Nam pilno kontakto kovų varžybose užėmė trečiąją vietą; Mantas Čepas, 4g kl., tarptautinėse Nhat Nam pilno kontakto kovų varžybose užėmė pirmąją vietą; Simona Šalkevičiūtė, 4f kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu bei anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanota I laipsnio diplomu;  Rūta Trečekauskaitė, 3e kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Simonas Suprinavičius, 3e kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas II laipsnio diplomu; Evelina Vinciūnaitė, 4f kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Mindaugas Morkūnas, 3b kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu bei anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas II laipsnio diplomu; Mindaugas Senkus, 2e kl., šalies edukaciniuose anglų kalbos konkursuose „Olympis 2016 Rudens sesija“ ir „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomais; Svajūnas Griežė, 4f kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas III laipsnio diplomu ir „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu; Edis Savenkovas, 2b kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas II laipsnio diplomu; Emilija Ancutaitė, 1c kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanota I laipsnio diplomu; Giedrius Buklys, 1c kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas II laipsnio diplomu; Evaldas Butkus, 1c kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas III laipsnio diplomu; Rokas Klimašauskas, 1c kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas III laipsnio diplomu; Ieva Lučinskaitė, 1e kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Kamilė Grušnytė, 3b kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Gabrielius Meržinskis, 2e kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas II laipsnio diplomu bei konkurse „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanotas I laipsnio diplomu; Aistė Djakonovaitė, 3c kl., šalies edukaciniuose anglų kalbos konkursuose „Olympis 2016 Rudens sesija“ ir „Olympis 2016 Pavasario sesija“ apdovanota I laipsnio diplomais; Gabija Tūbelytė, 1e kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota II laipsnio diplomu; Dainius Kunkis, 3b kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanotas II laipsnio diplomu ir informacinių technologijų konkurse III laipsnio diplomu; Augustė Balaišytė, 3c kl., šalies edukaciniame anglų kalbos konkurse „Olympis 2016 Rudens sesija“ apdovanota III laipsnio diplomu; Žilvinas Sadauskas, 1a kl., tarptautinėse Nhat Nam pilno kontakto kovų varžybose užėmė trečiąją vietą. Gimnazija dalyvavo vasaros poilsio programų konkurse su programa „Keliauk, pažink, atrask“, kuri buvo sukurta direktoriaus pavaduotojos A. Būdienės ir buvo finansuota iš Savivaldybės lėšų, kuriomis 10 gimnazijos moksleivių turiningai praleido penkias rugpjūčio mėnesio dienas keliaudami ir susipažindami su Lietuvos istorija ir kultūra.

2. Gimnazijos veiklos sričių analizė SSGG

Veiklos sritis

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

Galimybės

Grėsmės

Ugdymo turinys

1. Pasirenkamųjų dalykų pasiūla pagrįsta mokinių poreikių analize.

2. Vertinimo sistema aptariama dalykų metodinėse grupėse, su ja supažindinami visi mokiniai per pirmąsias dalykų pamokas, tėvai susirinkimų metu.

 

1. Nepakankamas ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas.

2. Vertinimo tvarkos nesilaikymas kai kurių dalykų pamokose.

3. Nepakankama dalykų integracija.

4. Silpnas mokytojų dalykinis bendradarbiavimas metodinėse grupėse ir tarpusavyje.

5. Tobulintina pamokų struktūra, tarpdalykiniai ryšiai.

6. Tobulintina kai kurių mokytojų vertinimo tvarka pamokoje.

7. Darbas pagal atnaujintas programas.

 8. Pasirengimas brandos darbui.

 

1. Kokybiškesnė, į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi įtraukianti pamoka skatins mokinių atsakomybę.

2. Taikant įvairias ugdymo strategijas, ugdymo turinį optimaliai priderinti prie mokinio poreikių (diferencijuojant, individualizuojant mokymą).

2. Numatyti dalykų integraciją teminiuose planuose.

3. Ugdymo procese taikyti įvairias vertinimo formas, skatinti įsivertinimą.

4. Taikyti įvairesnius ugdymo metodus.

5. Bendradarbiauti, skleisti gerąją patirtį atvirose pamokose, renginiuose mokykloje ir Vilniaus mieste.

6. Didesnis ugdymo turinio aktualizavimas, siejimas su mokinių patirtimi, interesais, praktiniais poreikiais, žinių praktinio pritaikymo aspektais.

7. Ugdymo proceso kokybės gerinimas taikant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytą patirtį, panaudojant moderniąsias mokymo priemones.

1. Bendradarbiavimo tarp mokytojų, tarp mokytojų ir mokinių stoka.

2. Formalus vertinimo tvarkos vykdymas neužtikrina efektyvios vertinimo sistemos.

3. Nepakankama mokytojų motyvacija nuolat tobulinti kompetencijas ir įgūdžius.

Mokymosi pasiekimai

1. Stojimo į kolegijas ir universitetus Lietuvoje rezultatai.

2. Geri akademiniai rezultatai: anglų kalbos, rusų kalbos išlaikytų VBE dalis nuo laikytų VBE skaičiaus.

3.Geri mokinių rodikliai miesto ir šalies olimpiadose, konkursuose.

1. Nepažangių mokinių skaičius.

2. Žema mokinių mokymosi motyvacija ir atsakomybės už mokymosi rezultatus prisiėmimas.

3. Skatintinos mokytojų ir mokinių iniciatyvos veiklai tobulinti, mokymosi pasiekimų sklaida už gimnazijos ribų.

4. Nėra aiškios mokinių pasiekimų analizavimo sistemos.

5. Stipriausias moksleivių mokymosi motyvas yra egzaminų rezultatai.

1. Tėvų atsakomybės didinimas, siekiant gerinti mokinių lankomumą.

2. Patikrinamieji I ir III klasių testai ugdymo proceso pabaigoje.

3. Dalyvavimo olimpiadose, konkursuose skatinimas.

4. Diferenciacija ir individualizavimas pamokoje.

1. Nepakankamai atsakingas mokinių tėvų ar globėjų požiūris.

2. Mokymosi kokybę silpnina namų darbų neatlikimas.

3. Skirtingas atvykusių mokinių žinių ir pasiekimų lygis.

Mokymasis ir ugdymas

1.  Reguliarūs diagnostiniai mokinių pasiekimų patikrinimai mokymo procese.

2. Mokytojų, sugebančių dirbti šiuolaikiškai bei pasiekti aukštus ugdymo rezultatus, branduolys.

3. Gabių mokinių gebėjimų plėtojimas.

4. Organizuojamas darbas su spececialiųjų poreikių mokiniais.

5. Skiriamos valandos konsultacijoms.

6. Mokiniai gali pasirinkti dalyko modulius.

1. Pamokų lankomumas.

2. Mokėjimo mokytis kompetencijos stoka.

3. Mokinių dalyvavimas planuojant renginius.

4. Nepakankamai individualizuota ir diferencijuota mokinių veikla pamokoje.

5. Mokymąsi aktyvinančių metodų taikymas pamokoje.

6. Tobulintina kai kurių mokytojų pamokų organizavimas, uždavinių iškėlimas, nuosekli ir logiška pamokos struktūra, laiko planavimas, užduočių diferencijavimas.

7. Mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo tvarkos nesilaikymas.

8. Ne visi mokiniai naudojasi papildomomis mokytojų konsultacijomis.

9. Kartais mokiniams skiriami keli kontroliniai darbai per dieną.

1. Mokinių individualios pažangos identifikavimas, analizavimas.

2 Mokymo proceso modernizavimas, virtualios erdvės taikymas ugdymo procese.

3. Skatinti mokytojus analizuoti savo darbą, siekiant gerinti pamokų kokybę, organizuojant savitarpio pamokų stebėjimus.

4. Nuosekliau informuoti mokinių tėvus apie daromą mokymosi pažangą, lankomumą.

5. Tikslingai integruoti ugdymo programas.

6. Sistemingai derinti kontrolinių pamokų datas.

7. Savalaikis tėvų informavimas apie mokinio mokymosi rezultatus, lankomumą.

8. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.

9. Optimalesnio pamokų tvarkaraščio sudarymas.

1. Mokinių ir mokytojų atsakomybės stoka.

2. Nepakankamas savarankiškumas ir kūrybiškumo stoka, mokymosi motyvacijos nebuvimas gali sužlugdyti mokymosi siekiamybes.

Pagalba mokiniams

1. Rūpinimasis mokinių asmenybe ir socialine raida: pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas)

2. Karjeros planavimo paslaugos, padedančios kryptingai įvertinti savo polinkius, norus, galimybes rinktis

karjerą; sukurta karjeros paslaugų teikimo moksleiviams sistema.

3. Komplektuojant klases, atsižvelgiama į specialiųjų mokinių poreikius.

4. Smurto ir patyčių prevencija.

5. Mokinių įsitraukimas į savanorystę.

6. Konsultacijos pagal individualų poreikį (pagal tvarkaraštį)

7. Atvykusių mokinių adaptacijos ir lūkesčių tyrimai.

8. Mokymosi stilių tyrimas.

9. Plati neformalaus švietimo pasiūla gimnazijoje.

10. Veiksminga vaiko gerovės komisijos veikla.

11. Mokinių skatinimas dalyvauti visuomeninėje veikloje fiksuojant socialines valandas.

1. Motyvacijos stoka.

2. Tėvų švietimo politika.

3. Mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas.

4. Nepakankamas mokinių savivaldos aktyvumas.

5. Prevencinis darbas lankomumui gerinti.

6. Techninių priemonių (elektroninio dienyno, mobiliųjų telefonų) panaudojimas tėvams informuoti.

1. Nuoseklumas ir sistemingumas, rūpinantis mokinių užimtumu, socializacija.

2. Skatinti kolegišką, dalykišką, draugišką bendruomenės narių bendradarbiavimą.

3. Išnaudoti elektroninį dienyną tėvams informuoti.

4. Plėsti neformalųjį ugdymą.

5. Savanoriavimo galimybių plėtimas.

6. Bendradarbiavimo tarp klasės vadovų skatinimas.

7. Mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo skatinimas.

8. Galimybių mokiniams suteikimas įvertinti savo polinkius, poreikius, rengiantis profesinei veiklai, organizuoti individualias konsultacijas, sudaryti reikiamas sąlygas

individualiems poreikiams tenkinti.

9. Mokiniams, jų tėvams bus teikiama individualizuota pedagoginė, socialinė, psichologinė, specialioji pagalba.

1. Nenoras priimti mokytojo pagalbą.

2. Išorės grėsmės: tėvų nedarbas, nepilnamečių nusikalstamumas.

3. Vis žemėjantis mokinių sveikatos indeksas Lietuvoje, didėjantis dėl ligos praleistų pamokų skaičius gimnazijoje, kai pamokas pateisina tėvai.

4. Neužtikrinamas mokinių saugumas dėl neaptvertos gimnazijos teritorijos.

5. Nepakankamas dėmesys prevenciniam darbui lankomumui gerinti.

6. Nevisiškai išnaudojamos technologijų galimybės susisiekti su tėvais informacijai pranešti.

Mokyklos etosas

1. Reprezentatyvi mokyklos internetinė svetainė.

2. Paveikus bendravimas su socialiniais partneriais.

3. Gražios mokyklos aplinkos kūrimas.

4. Dėmesys pokyčiams.

1. Tėvų įtraukimas į klasės veiklą.

2. Dalis tėvų lankosi mokykloje tik atsiradus problemoms dėl jų vaikų mokymosi ar elgesio.

3. Nepalankus mokymuisi kai kurių klasių mikroklimatas.

4. Nepakankama gimnazijos veiklos sklaida.

1. Mokinių sukurtos kultūrinės erdvės kūrimas gimnazijoje.

2. Gyvybingesnės kultūrinės erdvės kūrimas gimnazijoje.

3. Pagarbiu elgesiu, tolerancija, draugiškesniais santykiais sukurti šiltesnį mikroklimatą.

4. Moksleivių įtraukimas į savanorystę.

1. Nesaugumas už gimnazijos ribų.

2. Mokinių, tėvų ir mokytojų abejingumas neformaliajam ugdymui.

3. Gali būti žalojamas mokyklos turtas.

4. Ne visi gimnazijos bendruomenės nariai savo kasdienę veiklą grindžia gimnazijos propaguojamomis vertybėmis, dorovinėmis nuostatomis

Ištekliai

1. Mokymuisi ir neformaliajam ugdymui naudojamos skaitmeninės technologijos (planšetiniai kompiuteriai).

2. Mokykloje yra Wi-fi laisvos prieigos taškai.

3. Personalo komplektavimas: maža kaita, aukšta kvalifikacija, kryptingai tobulinamos dalykinės, didaktinės ir bendrosios kompetencijos.

4. Labdaros ir paramos fondas.

5. Racionalus ,,mokinio krepšelio“ lėšų panaudojimas.

6. Įrengta šiuolaikiška krepšinio aikštelė mokyklos stadione.

1. Prasta stadiono būklė.

2. Dalis kompiuterių yra senesnės gamybos.

1. Aktyviau įtraukti mokyklos bendruomenę į lėšų kaupimą.

2. Naujų rėmėjų telkimas materialinei bazei gerinti, lėšų kaupimas vykdant aktyvią 2 procentų pajamų mokesčio akciją.

1. Finansų stoka.

2. Galėtų būti aktyvesnė savivaldos institucijų veikla.

Mokyklos valdymas ir kokybės garantavimas

1. Mokyklos vadovai ir mokytojai nuolat atnaujina savo žinias, kelia kvalifikaciją.

2. Įgyvendinami socializacijos, sveikatingumo, pilietinio ugdymo, prevenciniai, bendradarbiavimo projektai.

3. Dalyvavimas tarptautiniuose, šalies renginiuose.

4. Lyderystės skatinimas mokykloje.

5. Lėšų ir turto vadyba.

Mokykla – nuolat besimokanti ir atvira kaitai.

6. Yra savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, direkcinė taryba, gimnazistų taryba, darbo taryba.

1. Trūksta aktyvumo savivaldos institucijų veiklai.

2. Nepakankamas mokinių, tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.

3. Nepakankama ugdymo proceso kontrolė.

4. Silpna klasių tėvų komitetų veikla.

5. Pamokų stebėsena ir jų aptarimas.

6. Gimnazijoje darbas organizuojamas darbo grupėmis (komandomis), tačiau ne visų mokytojų veikla pakankamai rezultatyvi.

7. Netolygi metodinių grupių veikla siekiant ugdymo(-si) kokybės.

1. Metodinės tarybos veiklos suaktyvinimas.

2. Vidaus auditas.

3. Suaktyvinta visų savivaldos institucijų veikla.

1. Didėjanti konkurencija tarp gimnazijų.

2. Kūrybiškumo stoka.

3. Veiklos programos tikslai, uždaviniai ir priemonės 2017–2018 m. m.

Tikslas

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Kaštai

Atsakingi vykdytojai.

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1 strateginis tikslas: Formuojant bendruosius gebėjimus užtikrinti gimnazijos mokinių poreikius atitinkančią ugdymo kokybę ir sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai įgyti naujas kompetencijas.

1

2

3

4

5

6

7

Šiuolaikiško įtraukaus ugdymo ir ugdymosi, paremto bendradarbiavimu, užtikrinimas.

1. Ugdymo turinio individualizavimas ir koregavimas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes.

1. Metodinėse grupėse aptariami mokinių pažangos ir pasiekimų dalykų vertinimo kriterijai, kūrybingai priimami nauji susitarimai.

2. Mokiniai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu pasirašytinai pirmose dalyko pamokose.

2017 m.

rugsėjo mėn.

 

 

 

 

 

2017 m.

rugsėjo mėn.

 

Metodinių grupių pirmininkai

 

 

 

Klasių auklėtojai

 

Direktoriaus pavaduotoja

R. Sabūnienė, Metodinė taryba

Kuriama pasiekimų ir pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės sistema padeda priimti sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo tobulinimo.

2. Ugdymo turinio optimizavimas.

1. Mokytojai aiškiai ir suprantamai formuluoja pamokos uždavinius, leidžiančius nustatyti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.

2. Mokytojai apibendrina pamoką, grįždami prie pamokos uždavinio, kad išsiaiškintų, kiek mokiniai suprato ir ką išmoko.

3. Mokytojai pildydami elektroninį dienyną skiltyje „Pamokos tema“ nurodo, kokias žinias, mokėjimus, įgūdžius turi įgyti mokiniai.

2017–2018 m. m.

Personalo atlyginimai

 

 

 

 

 

Personalo atlyginimai

Mokytojai

 

Metodinė tarybos pirmininkė
J. Montrimienė

 

 

Direktoriaus pavaduotojai:

R. Sabūnienė,

S. Andraikėnas,
A. Būdienė

Mokytojas mato kiekvieną mokinį, grįžta prie nesuprastų ar neišmoktų dalykų, taiso klaidas, stebi ir vertina asmeninę mokinio pažangą;

diferencijuoja namų darbus;

produktyviai organizuoja pamoką;

mokiniai daro asmeninę akademinę pažangą.

 

 

3. Toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančios edukacinės aplinkos kūrimas, pritaikant įvairius įtraukiančius ugdymo(-si) metodus ir būdus.

1. Mokytojai analizuoja mokymosi sėkmių bei nesėkmių priežastis, skiria dėmesio asmeninės pažangos aptarimui, refleksijai – įsivertinimui;

2. Mokytojai aiškiai formuluoja vertinimo kriterijus, suteikia pakankamai informacijos apie gautus įvertinimus.

3. Mokytojai ugdymo procese taiko ugdymo metodus, skatinančius ir motyvuojančius mokymo(-si) savarankiškumą, bendradarbiavimą ir aktyvų pažinimą.

2. Tobulinama ugdymo proceso priežiūros sistema.

2017–2018 m. m.

Personalo atlyginimai

Direktorius,
kuruojantys direktoriaus pavaduotojai,
specialioji pedagogė
L. Ribinskaitė

 

 

Psichologas
T. Kelpša

 

 

 

 

Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai

Teikiama pagalba specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Bus pereinama nuo mokymo visiems prie mokymo kiekvienam.

 

Pamokos organizavimo tobulinimas.

 

 

 

Mokiniai sėkmingai išlaikys brandos egzaminus, pasirinks specialybę.

2 strateginis tikslas: Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti pilietiškumą, tradicijas, diegti naujoves, stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais kaip bendrų veiklų dalyviais ir iniciatoriais.

Asmenybės brandos skatinimas.

1. Motyvuoti gimnazijos darbuotojus siekti asmeninio tobulėjimo, profesionalumo, nuostatų pozityvumo, pilietinės atsakomybės.

1. Gimnazijos 1ųjų kasių mokinių adaptacijos ir lūkesčių tyrimas, pakartotinai ją atlikus mokslo metų pabaigoje.

2. 1ųjų klasių mokinių mokymosi stilių tyrimas ir rekomendacijų teikimas mokytojams ir klasių auklėtojams.

3. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir konsultacijų paklausos tyrimas ir išvadų pateikimas.

4. Pamokų stebėjimas, aptarimas, pagalba.

5. Kompetentingų gimnazijos mokytojų skyrimas mentoriais, teikiančiais pagalbą žemesnę kompetenciją turintiems jauniems kolegoms, bendros jų veiklos aptarimas pusmečių pabaigoje.

6. Dalinimasis aktyvių mokymo(-si) metodų, interaktyvių lentų panaudojimo pamokose patirtimi, organizuojant atviras pamokas, bendraujant metodinėse grupėse.

7. Aktyvus bendradarbiavimas su miesto, šalies ir ES švietimo institucijomis dalinantis dalykine ir metodine patirtimi.

8. Plėsti netradicinio ugdymo pamokų įvairovę kiekvienam mokytojui organizuojant ne mažiau kaip 2 netradicinio ugdymo pamokas gimnazijoje ar kitose edukacinėse aplinkose.

9. Organizuoti kūrybinius užsiėmimus (dirbtuves) muziejuose, Nacionalinėje galerijoje, kitose edukacinėse aplinkose.

10. Organizuoti renginius, kviečiant žinomus šalies, miesto meno, kultūros ir visuomenės veikėjus.

11. Organizuoti mokinių kūrybinių darbų pristatymus: menų / technologijų darbų gimnazijos erdvėse pristatymas–ekspozicija.

12. Atlikti moksleivių neformalaus ugdymo poreikių atitikimo moksleivių lūkesčius tyrimą.

20172018 m. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat

 

 

 

 

 

 

2018 kovas – balandis

Personalo atlyginimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalo atlyginimai

 

 

 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos

Klasių auklėtojai

 

Psichologas
T. Kelpša

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė

 

 

 

Klasių auklėtojai

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojai:
R. Sabūnienė,
S. Andraikėnas,
A. Būdienė

 

 

Direktorius

 

 

Metodinė tarybos pirmininkė
J. Montrimienė,

metodinė taryba

 

 

 

 

 

 

Direktorius pavaduotojai:
R. Sabūnienė,
A. Būdienė,

metodinė taryba

 

Direktoriaus pavaduotojai pagal kuruojamus dalykus

 

 

 

Menų metodinis būrelis, klasių auklėtojai

 

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė, lituanistų metodinis būrelis,

A. Vekterienė,
R. Kisielius,
L. Kantakevičienė

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė,

 

Tėvų lūkesčių ir realybės santykio išsiaiškinimas.

 

Intervencinė programa padės stiprinti labdaringos, savanoriškos veiklos pradmenis gimnazijoje, keis moksleivių požiūrį į save, savo gebėjimus, ugdys atjautą ir geranoriškumą.

 

 

 

 

 

Išsiaiškinti poreikį, kokios informacijos reikia tėvams, siekiant padėti vaikams sėkmingai pasirinkti karjerą.

 

 

 

 

Mokytojai įgis naujų kvalifikacijų ir kompetencijų.

Gauta informacija tikslingai panaudota informacinės sistemos tobulinimui, gimnazijos įvaizdžio kūrimui.

 

Sudaromos sąlygos mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui.

 

 

Kūrybinėse dirbtuvėse, edukacinėse programose dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. mokinių. Mokiniams sudaromos sąlygos pažinti ir išbandyti kultūrinės raiškos galimybes.

Gimnazijoje organizuojami renginiai – susitikimai su žinomais šalies, miesto meno, kultūros ir visuomenės veikėjais.

Demokratinių tradicijų tąsa.

Bus išsiaiškinta pasiūla ir išreikti pageidavimai ir lūkesčiai.

 

2. Toliau gerinti edukacines aplinkas, kurti „klases be sienų“, sudarant palankias sąlygas iniciatyvios, aktyvios, kūrybiškos, atviros pokyčiams, partneriškos asmenybės ugdymui.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojai,

socialinė pedagogė
L. Calko,
klasių auklėtojai, socialinių mokslų, lietuvių kalbos, technologijų metodinės grupės,
R. Birieta,
R. Šalčiuvienė,
L. Kantakevičienė

Organizuojamos mokinių kūrybinių darbų parodos sudaro sąlygas kūrybiškos asmenybės ugdymui, reprezentuoja gimnaziją.

 

Mokiniams sudaromos sąlygos ugdyti pilietines socialines kompetencijas, etnokultūrinį raštingumą.

 

3. Ugdyti brandžią asmenybę, turinčią savivertę, savivoką, vertybinį kryptingumą, socialines, pilietines mokinių kompetencijas.

1. Ugdyti mokinių tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, vykdyti integruotos etninės kultūros programą.

2. Organizuoti visuotinį Tautinės giesmės giedojimą Vasario 16osios išvakarėse.

3. Organizuoti bendruomenės diktanto rašymą.

4. Ugdyti mokinių pilietiškumą.

5. Dalyvauti Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamuose šalies renginiuose, vykdant integruotą Laisvės ir pasipriešinimo kovų istorijos programą, organizuoti projektus laisvės kovų tema.

6. Organizuoti gimnazijoje, mieste socialines–pilietines akcijas: „Darom“;

Kraujo donorystės akciją Sausio 13osios išvakarėse, inkilų kėlimo dieną.

7. Skatinti mokinių savanoriškas iniciatyvas: „Karoliniškių mylios“, solidarumo bėgimą;

savanoriavimą.

8. Įgyvendinti sveikos gyvensenos, fizinės, psichinės bei socialinės sveikatos stiprinimo programą:

·  organizuoti prevencines pamokas I–II klasių mokiniams kitose edukacinėse, sveikatingumą skatinančiose aplinkose;

·  organizuoti Sporto šventes rudenį ir pavasarį;

·   dalyvauti Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose renginiuose;

·   organizuoti konkurso „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ renginius;

 

 

·  organizuoti protmūšį „AIDS geriau žinau“.

 

9. Patyčių prevencija.

20172018 m. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruodžio mėn.

 

Mokinio krepšelio lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės lėšos

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių partnerių lėšos

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė,
gimnazistų taryba, sveikatos priežiūros specialistė
N. Šidagienė, psichologas
T. Kelpša

 

 

 

 

 

Istorijos mokytojai, klasių auklėtojų metodinė grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė,

Ž. Roličiūtė,
klasių auklėtojai

 

R. Birieta,
J. Janonienė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė,
klasių auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistė

N. Šidagienė

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė,
socialinė pedagogė
L. Calko

 

 

J. Varnelis,

klasių auklėtojai,

kūno kultūros mokytojai,

sveikatos priežiūros specialistė
N. Šidagienė,
klasių auklėtojai

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė

 

 

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė,
Ž. Roličiūtė,

socialinė pedagogė
L. Calko,

klasių auklėtojai

Sudaromos sąlygos ugdyti mokinių pilietiškumą vietiniu, šalies ir tarptautiniu lygmenimis,

siekiama integruotos programos priemonių įvairovės.

 

 

 

 

 

 

 

Organizuotose socialinėse –pilietinėse akcijose dalyvaus daugiau nei 95 % I–II klasių ir 50 % visų gimnazijos mokinių.

 

 

 

Skatinamas mokinių savanoriavimas ugdys socialines–pilietines kompetencijas.

 

Vykdomi sveikos gyvensenos, fizinės, psichinės bei socialinės sveikatos stiprinimo renginiai ugdys mokinių atsakomybę už savo sveikatą.

3 strateginis tikslas: Kurti saugią ir modernią mokyklą.

Sąlygų, būdingų gerai, sveikatą stiprinančiai mokyklai (pagal Geros mokyklos ir Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepciją), sudarymas.

1. Kurti jaukią, modernią, atvirą pokyčiams mokyklos aplinką – dinamišką ir funkcionalią.

1. Mokinių darbų, kūrybos nuolatinės ekspozicijos gimnazijos erdvėse: koridoriuose, klasėse, bibliotekoje.

2. Gimnazistų įtraukimas į gimnazijos aplinkos kūrimą, augalų sodinimą, priežiūrą.

20172018 m. m.

Mokinio krepšelio lėšos

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė, dailės mokytojai

 

Klasių auklėtojai,

gimnazistų tarybos pirmininkas, gimnazistų taryba

Daugiau mokinių galės atrasti įvairesnius saviraiškos būdus, bus sudarytos geresnės sąlygos moksleivių poreikiams tenkinti.

 

 

2. Kurti saugią emocinei savijautai mokymosi aplinką.

3. Stadiono renovacija ir gimnazijos teritorijos aptvėrimas.

 

 

4. Virtualios aplinkos įvairinimas, populiarinimas, turinio ir būdų tobulinimas.

 

5. Neformalaus ugdymo mugės organizavimas rugsėjo pradžioje.

 

6. Prevencinių programų įtraukimas į ugdymo procesą.

7. Įgyvendinti sveikatą stiprinančios ir sveikos gyvensenos programą ir ją vykdyti.

20172018 m. m.

 

Nuolat

 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 12–13 d.

Savivaldybės lėšos

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

A. Urbanavičius, R. Kisielius

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja
A. Būdienė, neformalaus ugdymo būrelių vadovai,

vaiko gerovės komisija,
socialinė pedagogė

L. Calko, sveikatos priežiūros specialistė
N. Šidagienė

Bus formuojamas teigiamas gimnazijos įvaizdis apie gimnazijos vykdomą neformaliojo ugdymo veiklą.

 

 

Sveikatą stiprinančios ir sveikos gyvensenos programa bus integruota į mokomuosius dalykus ir neformalaus ugdymo programas.

 

3. Padėti mokiniams planuoti karjerą.

1. Konsultuoti mokinius karjeros klausimais.

2. Supažindinti su studijų programomis ir finansavimo galimybėmis.

3. Organizuoti ekskursija Atvirų durų dienomis į aukštąsias mokyklas.

4. Organizuoti Karjeros savaitę.

5. Supažindinti 4 klasių mokinius su stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygomis.

2018 m. pavasaris

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio mėn.

Balandžio mėn.

Mokinio krepšelio lėšos

J. Sereičikienė, M. Narbutytė, gimnazistų taryba, klasių auklėtojai

 

 

 

 

 

J. Sereičikienė

Mokiniai susipažins su karjeros planavimo politika, bus supažindinti su įvairių profesijų specifika, studijavimo ir specialybių įgijimo galimybėmis įvairiose aukštosios mokyklose.

4. Šaltiniai

1.      Apklausos:

·         dėl naujų mokinių adaptacijos;

·         dėl patyčių;

·         vidaus audito išvados.

2.      Ugdymo planai.

3.      Mokymosi rezultatų suvestinės.

4.      Teminiai planai, programos.

5.      Geros mokyklos koncepcija.

6.      Mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų pageidavimai.