Mokytojai

Ankstesnių metų mokytojų kolektyvo nuotraukas rasite čia.

 

Metodinės grupės

2017–2018 m. m.

Mokytojai metodininkai

Vardas, pavardė Dėstomas dalykas E. paštas

Sigita Kontrimienė

lietuvių kalba

s.kontrimiene@karoliniskiugimnazija.lt

Egidija Mažeikienė

lietuvių kalba

e.mazeikiene@karoliniskiugimnazija.lt

 Asta Mikalkevičienė   lietuvių kalba  a.mikalkeviciene@karoliniskiugimnazija.lt 

Žydronė Siniuvienė

lietuvių kalba

z.siniuviene@karoliniskiugimnazija.lt

Ryta Šalčiuvienė

lietuvių kalba

r.salciuviene@karoliniskiugimnazija.lt

 Jūratė Montrimienė  lietuvių kalba  j.montrimiene@karoliniskiugimnazija.lt

Svetlana Reduta

rusų kalba

s.reduta@karoliniskiugimnazija.lt

 Audronė Būdienė  anglų kalba  a.budiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Rima Daugirdienė

anglų kalba

r.daugirdiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Vitolda Plataunaitė

anglų kalba

v.plataunaite@karoliniskiugimnazija.lt

 Jūratė Janonienė  anglų kalba  j.janoniene@karoliniskiugimnazija.lt 

Ona Gilienė

prancūzų kalba

o.giliene@karoliniskiugimnazija.lt

Rima Ignatavičienė

matematika

r.j.ignataviciene@karoliniskiugimnazija.lt

Jūratė Petkevičienė

matematika

j.petkeviciene@karoliniskiugimnazija.lt

Marina Valentėlienė

matematika

m.valenteliene@karoliniskiugimnazija.lt

  Daiva Želvienė   matematika   d.zelviene@karoliniskiugimnazija.lt
  Jūratė Bubelienė   informacinės technologijos   j.bubeliene@karoliniskiugimnazija.lt 

Jolita Kuliukienė

 informacinės technologijos

 j.kuliukiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Ramūnas Birieta

istorija, politologija

r.birieta@karoliniskiugimnazija.lt

Audronė Čižauskienė

istorija

a.cizauskiene@karoliniskiugimnazija.lt

Rasa Sabūnienė

istorija

r.sabuniene@karoliniskiugimnazija.lt 

Violeta Žekonienė

istorija

v.zekoniene@karoliniskiugimnazija.lt

  Dariuš Kozlovskij   geografija   d.kozlovskij@karoliniskiugimnazija.lt 
   Vida Turbienė   geografija   2014

Alma Čekauskienė

biologija

a.cekauskiene@karoliniskiugimnazija.lt

Živilė Roličiūtė

biologija

z.roliciute@karoliniskiugimnazija.lt

 Rimantas Kisielius  dailė  1998

Angelija Vekterienė

dailė

a.vekteriene@karoliniskiugimnazija.lt

Donatas Greviškis

kūno kultūra

d.greviskis@karoliniskiugimnazija.lt

Juozas Varnelis

kūno kultūra

  2012

Laima Kantakevičienė

technologijos

1995

Skirmantė Bačinskienė

chemija

s.bacinskiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Vida Aleknienė

fizika

v.alekniene@karoliniskiugimnazija.lt

Sigitas Andraikėnas

fizika

s.andraikenas@karoliniskiugimnazija.lt 

 Rita Grybaitė  fizika  r.grybaite@karoliniskiugimnazija.lt

Nijolė Antanavičienė

choreografija ir šokis

n.antanaviciene@karoliniskiugimnazija.lt

  Lina Rimkuvienė   ekonomika   2017
  Jolanta Sereičikienė   etika   2017
  Rimanta Kairaitytė   tikyba   2013
  Loreta Ribinskaitė   specialioji pedagogika   2015

Vyresnieji mokytojai

Irena Karpičienė

anglų kalba

1996

Rasa Miknienė

anglų kalba

2011

Vilma Trusovienė

anglų kalba

2012

Darija Zigmantienė

anglų kalba

d.zigmantiene@karoliniskiugimnazija.lt

Jūratė Bubelienė

matematika

j.bubeliene@karoliniskiugimnazija.lt 

 Ramunė Jauniškienė  matematika   r.jauniskiene@karoliniskiugimnazija.lt
 Rima Vėbraitė-Ramanauskienė  matematika  

Sigitas Andraikėnas

informacinės technologijos

s.andraikenas@karoliniskiugimnazija.lt 

Jūratė Bužinskienė

chemija

j.buzinskiene@karoliniskiugimnazija.lt

Eleonora Kalantienė

etika

e.kalantiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Liudmila Calko

socialinė pedagogė

l.calko@karoliniskiugimnazija.lt

Jūratė Blažonienė

kūno kultūra

  j.blazoniene@karoliniskiugimnazija.lt
  Ramutis Gudauskas   kūno kultūra, technologijos  r.gudauskas@karoliniskiugimnazija.lt 
  Karažina Vilkauskienė   rusų kalba   k.vilkauskiene@karoliniskiugimnazija.lt 
  Reda Vainorė   muzika (fortepijonas)   2015
  Martynas Matusevičius   technologijos   2017

Algimantas Urbanavičius

lietuvių kalba, pradinis ugdymas

a.urbanavicius@karoliniskiugimnazija.lt 

Mokytojai

 Gražina Morozovienė  anglų kalba  2014
 Irma Gudlenkytė  matematika  i.gudlenkyte@karoliniskiugimnazija.lt

Augustina Bižytė-Petrovskienė

biologija, gamta

a.bizyte-petrovskiene@karoliniskiugimnazija.lt 

 Daiva Burkienė  biologija  d.burkiene@karoliniskiugimnazija.lt 

Haroldas Šklėrius

teatro edukologija

2013

Tomas Kelpša

psichologija

2012

  Algirdas Šadys   etika   2015
  Tomas Janukėnas   muzika   t.janukenas@karoliniskiugimnazija.lt
  Veronika Klimenkienė   psichologija   2013
  Irena Vysockaja   vokiečių kalba   i.vysockaja@karoliniskiugimnazija.lt 

Iš viso gimnazijoje dirba 41 metodininkas, 17 vyresniųjų mokytojų ir 10 mokytojų.