Neformaliojo ugdymo veiklos programa 2016–2017 m. m.

                                                                                                                                             PRITARTA

                                                                                                                               Vilniaus Karoliniškių

                                                                                                                     gimnazijos tarybos nutarimu

                                                                                                                              2016–08–31

                                                                                                                                        protokolo Nr. 6

 

                                                                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                                                                     Vilniaus Karoliniškių

                                                                                                                                 gimnazijos direktoriaus

                                                                                                                                 2016–08–31

                                                                                                                                     įsakymu  Nr. 6

Neformaliojo ugdymo veiklos programa 2016–2017 m. m.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Laikas

Atsakingas

Rugsėjis

1.

Rugsėjo pirmosios šventė

09.01

A. Būdienė, 1–4 klasių auklėtojai,

R. Vainorė

2.

Būrelių mugė – neformalaus ugdymo programų 2016–2017 m. m. pristatymas

09.06–07

A. Būdienė, būrelių vadovai

3. Krepšinio lauko aikštelės atidarymas 09.02 A. Būdienė, J. Varnelis

4.

Gimnazijos rudens kroso varžybos

09.09

A. Būdienė, kūno kultūros mokytojai, klasių auklėtojai

5.

Ekskursija po Lietuvą gerai besimokantiems moksleiviams

Rugsėjo ketvirta savaitė

A. Būdienė, kl. auklėtojai

6.

Projektas „Erdvėlaivis „Žemė“

Rugsėjo pirma savaitė

Gamtos mokslų mokytojai

7.

Europos kalbų dienos renginiai: protmūšis „Ką žinau apie Europos kalbas?“ antrų klasių mokiniams

09.26

A. Būdienė, J. Janonienė, užsienio kalbų metodinė grupė

8. Piešinių-koliažų paroda „Nacionalinės virtuvės“, skirta Europos kalbų dienai Rugsėjo trečia savaitė A. Vekterienė, R. Kisielius

9.

1 ir 3 klasių  tėvų susirinkimai.

Rugsėjo antra – ketvirta savaitė

A. Būdienė, klasių auklėtojai

10.

Klasių savivaldos rinkimai

Rugsėjo antra savaitė

Klasių auklėtojai

Spalis

11.

Diagnostiniai patikrinamieji lietuvių kalbos, anglų ir matematikos darbai 1 klasių mokiniams

Spalio antra savaitė

S. Andraikėnas, A. Būdienė

12.

Mokytojų diena. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojų koncertas-popietė gimnazijos mokytojams

10.05

A. Būdienė, H. Šklėrius,

A. Vekterienė

13.

Pirmokų krikštynos

10.14

A. Būdienė, 1 ir 4 klasių auklėtojai

14.

Gimnazistų tarybos rinkimai

Spalio antra savaitė

A. Būdienė, klasių savivaldos atstovai

15.

Fotografijų konkursas „Aš ir Karoliniškių gimnazija“

Spalis

R. Kisielius, A. Būdienė

16.

Tėvų diena, klasių tėvų susirinkimai antroms ir ketvirtoms klasėms

Spalio ketvirta savaitė

V. Žekonienė, mokyklos taryba, klasių auklėtojai

Lapkritis

17.

Atmintinų vietų lankymas

Spalio pabaiga, lapkričio pirma savaitė

Klasių auklėtojai

18.

Tolerancijos diena

11.16

Soc. pedagogė L. Calko

19.

Karjeros savaitė. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais

11.21–27

J. Sereičikienė

20.

IT konkursas „Bebras“

Lapkričio antra savaitė

IT mokytojai J. Bubelienė ir J. Kuliukienė

21.

Jaunųjų filologų konkursas

Lapkričio trečia – ketvirta savaitė

Lituanistai

Gruodis

22.

Kalėdinės eglės įžiebimo šventė

12.05

A. Būdienė

23.

Protmūšis „AIDS – geriau žinoti!“ pirmokams

12.01

Gamtos mokslų metodinė grupė

24.

Poetinė- muzikinė kompozicija (spektaklis) „Kalėdų belaukiant“ mokytojams ir 3ių klasių mokiniams

12.23

A. Būdienė, H. Šklėrius

25.

Kalėdinių instaliacijų „Mano žiemos sodai“ paroda-konkursas pirmokams

Gruodžio antrasavaitė

A. Būdienė, dailės ir technologijų mokytojai

26.

Meninis projektas „Kalėdų langai“

Gruodžio antra savaitė

A. Būdienė, menų ir technologijų metodinė grupė

27.

Antrų klasių kalėdinių dainų konkursas „Baltos Kalėdos“

12.21

A. Būdienė, klasių auklėtojai

28. L. Asanavičiūtės taurės miesto gimnazijų tinklinio varžybos Gruodis J. Varnelis, kūno kultūros mokytojai

28.

Bandomieji lietuvių kalbos egzaminai 4 klasėms

Gruodžio trečia savaitė

Lituanistai

29. Gamtos mokslų, informatikos, matematikos olimpiadų 1 etapas Gruodis Metodinės grupės
30. Meninio skaitymo konkursas 12.08 S. Kontrimienė, A. Urbanavičius

Sausis

31.

Kraujo donorystės diena

01.12

A. Būdienė, mokinių taryba

32.

Renginiai Sausio 13–osios datai paminėti ,,Atmintis gyva, nes liudija“

01.13

A. Būdienė, klasių auklėtojai

33.

L. Asanavičiūtės taurės miesto gimnazijų tinklinio varžybų finalas

01.13

J. Varnelis, kūno kultūros mokytojai

34. Matematikos olimpiados „Euklidas“ ir „Mini Euklidas“ Sausis Matematikos mokytojai
35. Dailės olimpiada Sausis A. Vekterienė

Vasaris

36.

,,Šv. Valentino išvakarėse“ labdaros akcija

02.13

Gimnazistų taryba

37.

Dizaino paroda

Vasaris

M. Martusevičius, L. Kantakevičienė

38.

PUPP – bandomasis egzaminas

Vasario antra savaitė

Lituanistai

39.

Vasario 16–osios minėjimas. 1ųjų gimnazijos klasių moksleivių koncertas, himno giedojimas

02.15

A. Būdienė, istorijos mokytojai

40.

Istorijos viktorina-protmūšis antrokams

02.14

Istorijos mokytojai

41.

Šimtadienis

Vasario ketvirta savaitė

A. Būdienė, abiturientų klasių auklėtojai

Kovas

42.

Kovo 11–osios šventė. Koncertas „Skiriu Lietuvai“

03.10

A. Būdienė, istorijos mokytojai

43.

Bendruomenės diktantas

03.09

R. Šalčiuvienė

44.

Renginys, skirtas Šatrijos Raganos 140 metų jubiliejui paminėti

Kovo antra – trečia savaitė

J. Montrimienė, S. Kontrimienė

45. Išmanioji diena Kovo trečia savaitė J. Bubelienė, J. Kuliukienė

46.

Veiksmo savaitė be patyčių

Kovo trečia savaitė

L. Calko, T. Kelpša

47. Tiksliųjų mokslų savaitė 03.13-16 Matematikos mokytojai

48.

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“

Kovo ketvirta savaitė

M. Valentelienė,

matematikos mokytojai

49. Saviraiškos konkursas, skirtas tautinio kostiumo metams, 1-2 klasėms Kovo trečia savaitė

L. Kantakevičienė, A. Būdienė,

A. Vekterienė

50. Pilietinė akcija „Keliu savo inkilą“ 1-2 klasėms Kovo pirma savaitė M. Martusevičius, klasių auklėtojai, biologijos mokytojai

Balandis

51.

Gamtos mokslų savaitė

Balandžio antra savaitė

J. Bužinskienė, gamtos mokslų mokytojai

52.

Tėvų diena

Balandžio trečia savaitė

Mokyklos taryba

53.

Kalbos viktorina pirmokams

Balandžio trečia savaitė

Lituanistai

54.

Internetinio konkurso „Olympis“ organizavimas ir koordinavimas

Balandžio trečia savaitė

J. Janonienė

55.

Diagnostiniai patikrinamieji lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos darbai

Balandžio trečia – ketvirta savaitė

S. Andraikėnas, R. Sabūnienė,

A. Būdienė

56.

Respublikonė piešinių paroda „Mūsų Loreta“, skirta L. Asanavičiūtei atminti

04.22

A. Vekterienė, A. Būdienė, R. Kisielius

57.

Ekologinė akcija „Darom“

Balandžio ketvirta savaitė

A.Būdienė, soc. pedagogė

L. Calko, Ž. Roličiūtė

Gegužė

58.

Jaunųjų kūrėjų popietė „Poezijos pavasaris“

Gegužės trečia savaitė

Lietuvių kalbų metodinė grupė, E. Mažeikienė

59.

Europos egzaminas

Gegužės antra savaitė

A. Būdienė, D. Kozlovskij

60. Menų savaitė „Mano muzika“ Gegužės ketvirta savaitė A. Būdienė, A. Vekterienė

61.

Paskutinio skambučio šventė

Gegužės ketvirta savaitė

A. Būdienė, abiturientų klasių auklėtojai

62.

Sporto šventė 1-2 klasėms

Gegužės ketvirta savaitė

A. Būdienė, kūno kultūros mokytojai

63. Chemijos ir biologijos 3-ių gimnazijos klasių moksleivių projektų pristatymas Gegužės trečia savaitė J. Bužinskienė

64.

Šlovės tribūna

Gegužės ketvirta savaitė

A. Būdienė

Birželis-liepa-rugpjūtis

65.

Atvirų durų diena tėvų darbovietėse

Birželio pirma savaitė

Klasių auklėtojai

66.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė

Birželio antra savaitė

A. Būdienė, S. Andraikėnas

67.

Atestatų įteikimų šventė

Liepos antra savaitė

O. Mačernienė, R. Sabūnienė,

A. Būdienė, abiturientų klasių auklėtojai

68.

Gimnazijos veiklos programos 2017–2018 m. m. projekto rengimas

Rugpjūtis

A. Būdienė, darbo grupė