Priėmimo į gimnaziją tvarka


Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

 

       2018 m. birželio 6 d. priėmimo komisijos nutarimu (protokolas Nr. 1) kviečiami mokytis šie kandidatai (nurodomas Vilniaus švietimo elektroninės sistemos registracijos numeris).

      Kandidatų į I (9) gimnazijos klases sąrašą rasite čia.

      Kviečiame šiuos kandidatus ir jų tėvus ar globėjus atvykti sudaryti mokymosi sutarties priėmimo komisijos darbo metu. Su savimi turėti aštuonių klasių baigimo pažymėjimą ir asmens dokumentą.

      

      2018 m. birželio 13 d. priėmimo komisijos nutarimu (protokolas Nr. 2) kviečiami mokytis dar šie kandidatai.

      Kandidatų į I (9) gimnazijos klases ir į likusias laisvas II (10), III (11) ir IV (12) klasių vietas rasite čia.

 

Informacija būsimiems mokiniams ir jų tėvams

      Nr. 1-1366 „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“. 

      Nr. 1-1385 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ TVIRTINIMO“ (mokyklų aptarnavimo teritorijas galima pasižiūrėti interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje, pasirinkus mokomąją kalbą, klasę ir įvedus tikslų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools#).

      Svarbu. Prašytume visų, norinčių mokytis universitetinėje klasėje, pildant prašymą Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje prisegti iš e. dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą ir pageidavimą mokytis šioje klasėje.

 

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ  KOMISIJOS SUDARYMO

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS PAPILDYMO