Neformalaus ugdymo būreliai 2017-2018 m. m.

NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

2017–2018 M. M.

Užsiėmimo pavadinimas

Klasės

Val. sk.

Mokytojas

Vieta

Savaitės diena

Laikas

Vaikinų krepšinis

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

J. Varnelis

Sp. s.

Pirmad.

15.00–16.15.

Vaikinų krepšinis

3–4 gimn. kl.

1,5 val.

J. Varnelis

Sp. s.

Pirmad.

16.15–17.20

Atletinės gimnastikos

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

J. Varnelis

Tren. s.

Pirmad. ir trečiad.

7.20–8.05 ir 15.10–15.55

Atletinės gimnastikos

3–4 gimn. kl.

1,5 val.

J. Varnelis

Tren. s.

Antrad. ir ketvirtad.

15.10–16.15

Merginų tinklinis

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

J. Blažonienė

Sp. s.

Ketvirtad.

15.10–16.15

Merginų tinklinis

3–4 gimn. kl

1,5 val.

J. Blažonienė

Sp. s.

Ketvirtad.

16.15–17.20

Merginų kūno dizainas

1–4 gimn. kl.

1 val.

N. Antanavičienė

Š. s.

Antrad.

15.00–15.45

Merginų krepšinis

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

J. Blažonienė

Sp. s.

Pirm. ir antrad.

7.50–8.25

7.50–8.25

Vaikinų tinklinis

1–2 gimn. kl.

1 val.

D. Greviškis

Sp. s.

Antrad.

15.00–15.45

Vaikinų tinklinis

3–4 gimn. kl.

1 val.

D. Greviškis

Sp. s.

Antrad.

15.45–16.30

Vaikinų futbolas

1–4 gimn. kl.

2 val.

D. Greviškis

Sp. s.

Penktad.

15.00–16.30

Merginų futbolas

1–4 gimn. kl.

1,5 val.

D. Greviškis

Sp. s.

Trečiad. ir ketvirtad.

15.00–15.45

Savigyna

1–2 gimn. kl.

2,5 val.

A. Šadys

Š. s.

Trečiad. ir penktad.

16.00–18.00

Tradiciniai kovos menai

1–4 gimn. kl.

3 val.

A. Šadys

Š. s.

Pirmad., trečiad. ir penktad.

18.00–20.30

Tautinių šokių kolektyvas

1–3 gimn. kl.

1,5 val.

N. Antanavičienė

A. s.

Ketrvirtad.

14.30–15.30

Vokalo ugdymas

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

T. Janukėnas

Muz. k.

Pirmad.

15.10–16.25

Vokalo ugdymas

3–4 gimn. kl.

1,5 val.

T. Janukėnas

Muz. k.

Antrad.

15.10–16.25

Choras–ansamblis

1–3 gimn. kl.

1,5 val.

T. Janukėnas

Muz. k.

Trečiad.

15.10–16.25

Dramos būrelis

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

H. Šklėrius

A. s.

Antrad.

16.00–17.15

Dramos studija

3–4 gimn. kl.

 1,5 val.

H. Šklėrius

A. s.

Kertvirtad.

16.00–17.15

Įdomioji geografija

3–4 gimn. kl.

1,5 val.

D. Kozlovskij

310

Penktad.

16.00–17.15

Kulinarija

1–3 gimn. kl.

2 val.

L. Kantakevičienė

123

Antrad.

14.20–15.50

Grafika

1–3 gimn. kl.

1,5 val.

N. Vilutienė

303

Penktad.

14.15–15.30

Jaunasis inžinierius

1–2 gimn. kl.

1,5 val.

M. Matusevičius

125.

Trečiad.

15.10–16.25

Elektronika

1–4 gimn. kl.

1,5 val.

M. Matusevičius

125

Ketvirtad.

15.10–16.25

Keramika

1–4 gimn. kl.

1,5 val.

R. Kisielius

125

Ketvirtad.

14.15–15.30

Fotografija

1–4 gimn. kl.

1,5 val.

R. Kisielius

125

Penktad.

14.15–15.30

Šachmatai

1–4 gimn. kl.

1 val.

R. Birieta

Skaitykla,

105

Pirmad.

15.10–16.05

Įdomioji matematika

1–3 gimn. kl.

2 val.

I. Gudlenkytė

105

Trečiad.

13.25–14.55

Anglų kalbos kompetencijų tobulinimas pagal IELTS programą

3–4 gimn. kl.

1 val.

V. Plataunaitė

205

Trečiad.

14.10–14.55

Gilinamieji fizikos laboratoriniai darbai

1–4 gimn. kl.

1 val.

R. Grybaitė

223

Ketvirtad.

15.10–16.55

Kūrybinės dirbtuvės

1–4 gimn. kl.

1,5 val.

A. Vekterienė

303

Penktad.

15.10–

16.20